Koulutuksen tutkimuslaitos

Ketä tutkitaan?

Perusjoukko
Aikuisväestö eli 16 - 65-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Perusjoukon koko on noin 3,5 miljoonaa henkilöä.

Otostavoite
Esitutkimus: 1 400 toteutunutta haastattelua
Päätutkimus: 5 300 toteutunutta haastattelua

Esitutkimus tehdään suomenkielisellä otoksella. Päätutkimuksessa on mukana myös ruotsinkielinen aikuisväestö.

Tiedonkeruu päättyi 31.3.2012
Päätutkimuksen tiedonkeruu päättyi aikataulun mukaisesti maaliskuun lopussa 2012. Haastatteluihin osallistui yli 5400 otoshenkilöä. Koulutuksen tutkimuslaitos ja Tilastokeskus kiittävät kaikkia tutkimukseen osallistuneita yhteistyöstä.
Kuva
Jaa |