Koulutuksen tutkimuslaitos

piaac3

Suomalaisten aikuisten perustaidot OECD-maiden parhaimmistoa. Lue lisää...

   Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC

   Suomi osallistuu Kansainväliseen aikuistutkimukseen, josta käytetään lyhennettä PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Se on kaikkien aikojen laajin aikuisten perustaitoja koskeva tutkimus. Tutkimus on 24 osallistujamaan, monien organisaatioiden muodostaman kansainvälisen konsortion sekä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yhteistyöhanke. PIAAC-tutkimuksen Suomessa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työvoima- ja elinkeinoministeriö, ja sen toteuttavat Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Tilastokeskus.

   PIAAC-tutkimuksessa selvitetään aikuisväestön eri elämänalueilla tarvitsemia perustaitoja ja niiden käyttöä työssä ja arkielämässä. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat kolme tiedon käsittelyn ja hallinnan avaintaitoa: lukutaito, numerotaito ja tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito. Samalla saadaan uutta tietoa suomalaisten aikuisten koulutuksesta, työkokemuksesta, taitojen käytöstä arkielämässä ja työssä sekä taitojen ja työelämän vaatimusten vastaavuudesta. Tutkimukseen osallistuu tuhansia aikuisia eri puolilta Suomea.

   Tutkimuksella saadaan arvokasta tietoa mm. kouluttajille, päättäjille ja tutkijoille Suomen aikuisväestön taidoista ja toiminnasta. Tuloksia voidaan käyttää monipuolisesti koulutus- ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden valmistelussa ja maamme aikuisten osaamisen kehittämisessä.

   Kun tutkimuksen ensimmäiset tulokset on lokakuussa 2013 julkaistu, tutkimusaineisto vapautuu tutkijoiden käyttöön.

   Jaa |
   Yhteystiedot

   Koulutuksen tutkimuslaitos:
   Kansallinen tutkimusjohtaja   
   Professori Antero Malin
   puh. 040 805 4263
   etunimi.sukunimi@jyu.fi

   Tilastokeskus:
   Tutkija Marko Ylitalo
   puh. (09) 1734 3560
   etunimi.sukunimi@stat.fi