Koulutuksen tutkimuslaitos

Tutkimuspalvelut

Koulutuksen tutkimuslaitoksen koko toiminta-ajan ovat yliopiston ulkopuoliset toimeksiantotutkimukset muodostaneet merkittävän osan tutkimustyöstä. Nykyisin noin 50 % laitoksen tutkimuksesta tehdään ulkopuolisen rahoituksen turvin. Merkittävimpiä tutkimuksen rahoittajia ovat opetusministeriö, kunnat, Suomen Akatemia ja Euroopan unioni. Huomattava osa tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluista toteutuu myös erilaisten yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen rahoittamana. Tällöin tutkimus lähtee useimmiten liikkeelle jostain käytännön ongelmasta tai kehittämistarpeesta.

Neljän vuosikymmenen kuluessa Koulutuksen tutkimuslaitoksen toiminta on laajentunut niin, että se ulottuu kaikille koulutusasteille perusopetuksesta korkeakoulutukseen, aikuisten oppimiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteisiin. Myös oppiminen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, kuten työelämässä ja verkkoympäristöissä, on tutkimuskohteena. Erityisenä vahvuusalueenamme on koulutuksen arviointitutkimus, tunnetuimpana PISA-tutkimus. Tutkimusmenetelmiä koskeva osaaminen on toinen tärkeä erityisosaamisen alue käsittäen yhtä lailla kvantitatiiviset kuin kvalitatiiviset menetelmät. Mikäli tutkimuksen tulokset halutaan julkistaa ovat laitoksen kysytyt julkaisu- ja tiedotuspalvelut käytettävissä.

Kiinnostaisiko laaja-alaisen ja monipuolisen tutkimusosaamisemme hyödyntäminen? Olemme valmiit keskustelemaan millaisesta tutkimushankkeesta vaan koulutustutkimuksen alueella. Lisätietoja tutkimuspalveluista antaa laitoksen johtaja Jouni Välijärvi (puh. 050 5677 210, jouni.valijarvi@jyu.fi tai kunkin tutkimusalueen johtaja.

Jaa |