Koulutuksen tutkimuslaitos

Menetelmäpalvelut

Menetelmäpalvelut

Koulutuksen tutkimuslaitos on erikoistunut laajoihin valtakunnallisiin tutkimuksiin, jotka usein toteutetaan osana kansainvälisiä arviointitutkimuksia. Näistä tunnetuin lienee PISA. Tutkimuslaitoksella on merkittävää aineistonhankintaan ja tiedonkeruuseen sekä tilastollisiin analyysimenetelmiin ja ohjelmistoihin liittyvää osaamista erityisesti koulutustutkimuksen alueella. Tutkimuslaitos voi tarjota neuvontaa ja koulutusta myös laitoksen ulkopuolisten tahojen käyttöön seuraavilta alueilta:

  • tutkimusaineistojen tilastolliset analyysit, niiden suunnittelu ja tulosten tulkinta

  • monitaso- ja sekamallit, lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit (esim. regressioanalyysit), monimuuttujamenetelmät, rakenneyhtälömallit

  • otanta-asetelmien suunnittelu ja otantojen toteutus

  • mutkikkaisiin otanta-asetelmiin liittyvät erityiskysymykset ja otanta-aineistojen analyysit

  • laajat arviointitutkimusaineistot ja niiden analyysit

  • paikkatiedon hyväksikäyttö ja alueelliset analyysit

  • tilastollisten ohjelmistojen (SPSS, SAS, R, Mplus, MLwiN) käyttö koulutustutkimuksissa

  • kvantitatiivisten menetelmien raportointi julkaisuissa ja tutkimuksissa

  • kyselylomakkeiden suunnittelu ja laatiminen

Lisätietoja palveluista ja koulutuksista antaa:

Jaa |