Koulutuksen tutkimuslaitos

Koulutus- ja konsultointipalvelut

Laitoksen tutkijoiden ja muun henkilökunnan asiantuntijuutta käytetään laajasti koulutuksen kehittämistyössä, koulutustilaisuuksissa, tutkijakouluttajina, jne. Laitoksen tutkijat pitävät vuosittain lähes 200 esitelmää ja ovat jäseninä lähes 100 työryhmässä ja toimikunnassa. Muita asiantuntijatehtäviä on lähes 100 ja tohtoriksi koulutettavia n. 20 vuosittain.

Tutkimuslaitos tarjoaa seuraavia koulutus- ja konsultointipalveluita:

Seminaarit

Laitos järjestää vuosittain useita tutkijoille, opetushallinnolle, opettajille ja muille koulutuksen parissa työskenteleville tarkoitettuja seminaareja koulutuksen eri alueilta. Tiedot seminaareista löytyvät laitoksen pääsivun kohdasta "ajankohtaista".

Esitelmät ja konsultointi

Esitelmöinti- ja konsultointipalveluja voi kysyä vahvuusalueen vetäjältä tai kultakin tutkijalta hänen tutkimusalueeltaan. Kukin tutkija osallistuu toimintaan työtilanteensa sallimalla tavalla. Laitoksen vahvuusalueet löytyvät pääsivun kohdasta "tutkimus". Esitelmöinti- ja konsultointipalveluja tarjotaan myös tutkimusmenetelmien alueelta, ks. tarkemmin "palvelut"-sivun kohtaa "menetelmäpalvelut".

Tutkijakoulutus

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa eri tieteenalojen jatko-opiskelijoita tohtoreiksi ja koulutuksen tutkimuksen laaja-alaisiksi asiantuntijoiksi, jotka tekevät monitieteistä tutkimusta ja joilla on kysyntää sekä ammattitutkijoina että erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutuksen arviointi- ja kehittämistehtävissä. Jatko-opiskelijat työskentelevät laitoksen tutkimusryhmissä ja tekevät opinnäytteensä omaan tiedekuntaansa tutkimusryhmän ohjelma-alueelta.

Jokaiselle jatko-opiskelijalle laaditaan tiedekunnan kanssa neuvotellen opinto-ohjelma, joka koostuu sekä oman tieteenalan että koulutuksen tutkimuksen teoreettisista ja metodologisista opinnoista, tieteellisestä viestinnästä ja omasta opinnäytetutkimuksesta. Opintojen etenemistä tuetaan systemaattisella ohjauksella ja sitä seurataan vuosittaisissa arviointikeskusteluissa. Kullakin opiskelijalla on vähintään yksi ohjaaja omalta tieteenalaltaan ja toinen ohjaaja Koulutuksen tutkimuslaitoksesta. Opiskelijoita rohkaistaan kansainväliseen julkaisemiseen, liikkuvuuteen ja verkostumiseen.

Lisätietoja: Professori Päivi Häkkinen, puh. 040 584 3325, paivi.m.hakkinen@jyu.fi

Jaa |