Koulutuksen tutkimuslaitos

Julkaisu- ja viestintätiimi (Julki)

Julkaisu- ja viestintätiimin eli Julkin tavoitteena on edistää kasvatus- ja koulutustutkimuksen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä. Tiimi tuottaa ja kehittää julkaisu- ja viestintäpalveluja sekä laitokselle että valtakunnallisesti.  

Tiimin jäsenien vastuulla ovat muun muassa seuraavat tehtävät: Kasvatus-lehden ja valtakunnallisen kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan toimittaminen yhteistyössä Suomen kasvatustieteellisen seuran kanssa, Yliopistopedagogiikka-lehden toimittaminen yhdessä Peda-forum-verkoston kanssa sekä Korkeakoulututkimuksen seuran ja tutkimuslaitoksen omien kirjojen ja kolmen julkaisusarjan toimittaminen. Tiimin julkaisupalvelut ovat avoimia myös muille toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Tiimi myös markkinoi ja välittää julkaisuja sekä tiedottaa uusimmista julkaisuista ja muista laitoksen tutkimuksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista eri kohderyhmille, muun muassa päättäjille ja kouluille. Sen tehtäviin kuuluu myös laitoksen yleinen verkkoviestintä sekä tutkijoiden kannustaminen aktiiviseen viestintään ja julkaisemiseen.  Tiimin käsialaa ovat myös suurin osa laitoksen graafisista ja visuaalisista materiaaleista, kuten esitteistä, kirjojen kansista ja postereista. Tiimin jäsenet osallistuvat myös kansainvälisten ja kansallisten seminaarien järjestelyihin sekä esittelevät laitoksen tutkimusta ja julkaisuja messuilla ja seminaareissa.

Tiimin keskeinen haaste on viestinnän keinojen ja muotojen kehittäminen ja niiden käytön monipuolistaminen. Tiimillä onkin keskeinen asema laitoksen viestinnän suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätietoja Julkaisu- ja viestintätiimin palveluista löydät julkaisut ja palvelut -sivuilta.

Tiimin henkilöstö tehtävittäin

Jaa |