Koulutuksen tutkimuslaitos

Julkaisu- ja viestintäpalvelut

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tavoitteena on tehdä koulutustutkimuksesta ja sen tuloksista valtakunnallisesti tunnettuja. Tavoitteeseen päästäkseen se tuottaa ja kehittää julkaisu- ja viestintäpalveluja myös laitoksen ulkopuolelle.

Tutkimuslaitos julkaisee yhdessä Kasvatustieteellisen Seuran kanssa Kasvatus-lehteä sekä toimittaa Yliopistopedagogiikka-lehteä yhdessä Peda-forum -verkoston kanssa. Laitos tuottaa Kasvatustieteellisen Seuran ja Korkeakoulututkimuksen seuran julkaisut käsikirjoituksesta valmiiksi julkaisuiksi sekä huolehtii niiden myynnistä yhdessä Jyväskylän yliopistopalvelujen kanssa. Laitos on tehnyt vuodesta 1968 lähtien yli 1 000 julkaisua. Niiden toimittajista ja kirjoittajista huomattava osa on tutkimuslaitoksen ulkopuolelta, ja he ovat olleet niin tiedeyhteisön ja opetushallinnon edustajia kuin käytännön koulutuksen kehittäjiäkin.

Koulutuksen tutkimuslaitos julkaisee yhdessä Ruusupuiston muiden toimijoiden (kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta sekä avoin yliopisto) Ruusupuiston Uutisia, joka on etenkin opettajille tarkoitettu tutkimustuloksia popularisoiva verkkolehti. Lisäksi Ruusupuiston toimijat järjestävät kaikille avoimia Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -yleisötilaisuuksia ajankohtaisista kasvatus- ja koulutuskysymyksistä.  


Lisätietoja palveluista antavat:

Jaa |