Koulutuksen tutkimuslaitos

Julkaisu- ja viestintäpalvelut

Valtakunnallista julkaisemista ja tiedonvälitystä

Tutkimuslaitoksen tavoitteena on tehdä koulutustutkimuksesta ja sen tuloksista valtakunnallisesti tunnettuja. Tavoitteeseen päästäksemme tuotamme ja kehitämme julkaisu- ja viestintäpalveluja myös laitoksen ulkopuolelle.

Tutkimuslaitos julkaisee yhdessä Kasvatustieteellisen Seuran kanssa Kasvatus-lehteä sekä toimittaa Yliopistopedagogiikka-lehteä yhdessä Peda-forum -verkoston kanssa. Laitos tuottaa Kasvatustieteellisen Seuran ja Korkeakoulututkimuksen seuran julkaisut käsikirjoituksesta valmiiksi julkaisuiksi sekä huolehtii niiden myynnistä. Laitos on tehnyt vuodesta 1968 lähtien yli 1000 julkaisua. Niiden toimittajista ja kirjoittajista huomattava osa on tutkimuslaitoksen ulkopuolelta, ja he ovat olleet niin tiedeyhteisön ja opetushallinnon edustajia kuin käytännön koulutuksen kehittäjiä. Viime vuosina olemme myös tuottaneet useiden kansainvälisten sekä kansallisten kongressien julkaisut. Eri aihepiireistä on tehty myös videoita ja cd-romeja.
Jaa |