Koulutuksen tutkimuslaitos

Scandinavian Journal of Educational Research (SJER)

Scandinavian Journal of Educational Research on vuonna 1956 perustettu kansainvälinen, pohjoismainen aikakauslehti, joka käsittelee kasvatustieteellisen ajattelun ja tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ja teemoja. Aikakauslehti toivottaa tervetulleiksi filosofiset, historialliset, didaktiset, kasvatuspsykologiset ja -sosiologiset, vertailevaa kasvatustiedettä, kokeellista ja empiiristä tutkimusta käsittelevät artikkelit. Lehdellä ei ole mitään mieltymyksiä - paitsi laatu - kirjoittajan metodologisten tutkimustapojen valintoihin. Lehti myös rohkaisee tieteelliseen keskusteluun elinvoimaisista käsitteistä ja uusista teemoista, jotka ovat tärkeitä kasvatustieteen tulevaisuudelle.

Lehden vuosikerta sisältää viisi numeroa. SJER:n levikki kattaa yli 50 maata. Näin se luo pohjoismaisten ja kansainvälisten tutkimusyhteisöjen välisiä yhteyksiä.

Kussakin Pohjoismaassa on oma kansallinen toimittajansa. Julkaistavien artikkelien toimituksellinen yhteistyö tapahtuu kussakin Pohjoismaassa artikkelin kirjoittajan ja kansallisen toimittajan kesken. SJER-lehti käyttää referee-menettelyä. Ohjeita kirjoittajalle on muun muassa lehden takakannen sisäsivulla.


Lehden Suomen toimittaja:
KT Jani Ursin
Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
jani.p.ursin@jyu.fi
Kuva

Linkit:

Jaa |