Koulutuksen tutkimuslaitos

Tiedota - Miksi, miten, missä?

Näistä sivuista on apua, kun mietit tiedottamista tiedotusvälineissä. Keskeisimpiä asioita tässä on tiedotteen tekeminen. Tiedote leviää tiedotusvälineiden lisäksi myös suoraan kohderyhmille ja on laitoksen mielikuvatutkimuksen (2005) mukaan parhaita laitoksen tunnetuksi tekijöitä. Tiedote poikkeaa rakenteeltaan ja sisällöltään tavallisesta tutkimuskirjoittamisesta, joten siihen kannattaa todellakin perehtyä.

Sivuilta selviää myös mm. miten toimia haastattelussa ja tiedotustilaisuudessa. Tutustu myös yliopiston viestintäohjeisiin, etenkin väitöskirjatiedottamisen erityiskysymyksiin.

Tutkimustuloksista ja kongresseista tiedottamista edeltää tutkijan ja Julkin yhteistyönä tehtävä tiedotus- ja markkinointisuunnitelma. Siinä kartoitetaan asiasta kiinnostuneet kohderyhmät ja mietitään keinot heidän tavoittamisekseen. Tiedotus- ja markkinointisuunnitelma pitää sisällään mm. mediatiedottamisen, tiedottamisen suoraan eri kohderyhmille, verkkoviestinnän ja esitemateriaalin.

Tällä sivustolla kuvatun lisäksi kaikenlainen muukin tiedottaminen on suotavaa!

Jaa |