Koulutuksen tutkimuslaitos

KTL:n vuosikello intrassa (5.6.2017)

Koulutuksen tutkimuslaitoksen vuosittaisten prosessien jäsentämiseksi on otettu käyttöön vuosikello, joka päivitetään joka lukuvuosi aina uudelleen. Lukuvuoden 2017-18 vuosikello löytyy nyt osoitteesta https://ktl.jyu.fi/intranet/hallinto/toiminta-ja-taloussuunnitelmat-1/toiminta-ja-taloussuunnitelmat. Tiedoston lyhytosoite on http://r.jyu.fi/oAx

Vuosikelloon merkitään vain tärkeimpiä tapahtumia (mikä on tietenkin aina tulkintakysymys). Sisäkehällä on vain KTL:n henkilöstölle tarkoitettuja tapahtumia, ja ulkokehällä tapahtumia, jotka tavalla tai toisella liittyvät myös muihin kuin KTL:n henkilöstöön. Värikoodeilla erotellaan erityyppisiä tapahtumia toisistaan: muun muassa hallinnollisia

Kellon valmistelussa ovat olleet mukana työhyvinvointityöryhmä sekä laitoksen johtoryhmä. Kellon sisällön ovat valmistelytyön pohjalta koonneet Hannu Heikkinen, Päivi Tynjälä ja Jouni Välijärvi. Graafisen ulkoasun on viimeistellyt työharjoittelijana toiminut Emma Venäläinen.

Vuosikello on pääosin muokattavissa, mutta sisäosa on kuvatiedosto, joka pysyy aina samana. Kello aloittaa nyt koekäytössä ensi lukuvuonna, ja kokemusten perusteella sitä on tarkoitus kehitellä eteenpäin. 

Käykäähän vilkaisemassa – kello sisältää tärkeää informaatiota muun muassa tulevista juhlavuoden 2018 tapahtumista ja aktiviteeteista. Ensi lukuvuoden tapahtumia kannattaa myös jo nyt alkaa merkitä omaan kalenteriin, jotta välttää ennalta pahoja päällekkäisyyksiä.

 

Jaa |