Koulutuksen tutkimuslaitos

Virtanen Anne, yliopistotutkija

Puhelinnumero:
+358 40 805 4923
Huone:
RUU B336.5

KT
Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue

Asiantuntijuus

  • Oppiminen ja opettaminen koulutuksen ja työelämän konteksteissa

Tutkimusprojektit

  • Opettajaksi 21-vuosisadan oppivassa yhteiskunnassa: opettajankoulutuksen ajattelu- ja työtavat (PREP21; Preparing teacher students for 21st century learning practices: Ways of thinking and working), Suomen Akatemia 2014–2017
  • Metsäalan korkeakoulutuksen osaamistarpeet ja täydennyskoulutus (KOOT) 2014–2016 (Koordinointi: HY, metsätieteen laitos; rahoitus: Metsämiesten säätiö)
  • Videopedagogiikka teorian ja käytännön yhdistämisessä ja oppimisen arvioinnissa – opettajien koulutus- ja kehittämisohjelman sekä toimintamallin valmistelu (EduFutura Nopeat Startit -hanke)

 Tutkimusintressit

  • Geneeristen (2000-luvun/tulevaisuuden/työelämä-) taitojen oppiminen ja opetus ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisessa (2003-) ja yliopistokoulutuksessa (2009-)
  • Tutkimusmenetelmien oppiminen ja opettaminen kasvatustieteissä (2014-)
  • Yliopisto-opintokokonaisuuden yhteisölliset toimintamuodot ja opiskelijan ammatillinen kehittyminen (2015-)
  • Tieto- ja viestintäteknologia yliopisto-opetuksen kehittämisessä” (eEducation) (2015-)
Jaa |