Koulutuksen tutkimuslaitos

Siekkinen Taru, projektitutkija, jatko-opiskelija

Huone:
RUU A325

Taru Siekkinen on vuonna 2011 valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiologia), joka tekee väitöskirjaa (FT) akateemisista työurista. Hän on työskennellyt Koulutuksen tutkimuslaitoksella  vuodesta 2005 erilaisissa projekteissa, liittyen pääasiassa korkeakoulututkimukseen. Hän kuuluu Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta - tutkimuksen painoalueeseen ja Higher Education Studies -tutkimustiimiin. 

Siekkinen on toiminut vastuullisena tutkijana kahdessa tuktimushankkeessa liittyen akateemisiin uriin suomalaisessa yliopistoissa: Neliportaisen uramallin arviointihanke (2015) ja Työurat yliopistoissa -hanke (2015-2016). Nykyään hän toimii projektipäälliikönä ja projektitutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa "Exiting Academics in Networked Knowledge Societies (EANKS)" -hankkeessa. 

Siekkisen tutkimusintresseihin kuuluu laajasti teemat korkeakoulututkimuksen alueelta, sekä myös rajapinnoilta muiden alojen kanssa: akateeminen professio, akateemiset urat ja työ, naisten uralla eteneminen, tohtoreiden työllistyminen, yliopistojen johtaminen ja rahoitus, yliopistopolitiikka, henkilöstöjohtaminen (HRM), new public management (NPM), yliopistojen yritysyhteistyö, tiedon siirtyminen ja kiertokulku (knowledge transfer and knowledge circulation).  

Siekkinen on toiminut jatko-opiskelijajäsenenä ESA - European Sociological Association -järjestön professiotutkimuksen verkoston hallituksessa syksystä 2016 lähtien. Hän on myös Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan jäsen. 

Taru Siekkisen CV:n voit ladata tästä linkistä

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7853-9979. 

Viimeisimmät julkaisut: 

Hankkeita

Jaa |