Koulutuksen tutkimuslaitos

Sarja Anneli, erikoistutkija

KT, dosentti (aikuiskasvatustiede)
Sähköposti:
anneli.sarja@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 482 7496
Huone:
RUU A326

 

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue

Vuorovaikutus ja dialogi oppimisyhteisöissä -tiimi

Asiantuntijuusalueet:

 • Toiminnan teoria
 • Vertaileva kulttuuritutkimus
 • Yhteisöllinen oppiminen
 • Laadullinen tutkimus, erit. vuorovaikutusanalyysi

 Kansainvälinen yhteistyö:

 • Education 3 -13 -lehden toimittaja, 2008-
 • Naruton yo:n opettajankoulutuslaitos, Japani, vieraileva professori, 2012 (6 kk) 

Tutkimusalueet:

 • Opettajuus muuttuvissa työ- ja oppimisympäristöissä
 • Vuorovaikutus ja oppiminen yliopisto-opiskelussa

Päättyneet tutkimusprojektit:

 • Yhteistyö joustavassa perusopetuksessa (JOPO) (2009-2011)
 • Vertailututkimus vieraan kielen opettajuudesta (Japani & Suomi) (2012-2013)
 • Interaktiivinen opetus ja oppiminen verkkoympäristöissä (2011-2014)
Jaa |