Koulutuksen tutkimuslaitos

Sarja Anneli, Erikoistutkija

KT, dosentti (aikuiskasvatustiede)
Sähköposti:
anneli.sarja@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 482 7496
Huone:
RUU A326

ORCID-linkki: https://orcid.org/0000-0002-5211-9017

  

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue

Vuorovaikutus ja dialogi oppimisyhteisöissä -tiimi

 

Asiantuntijuus

  • Yhteisöllinen oppiminen, ryhmäoppiminen, dialogioppiminen
  • Käytäntöpainotteinen lähestymistapa (erit. toiminnan teoria)
  • Laadullinen tutkimus (erit. diskurssianalyysi)

Tutkimusalueet

  • Opettajuus muuttuvissa työ- ja oppimisympäristöissä
  • Vuorovaikutus ja oppiminen yliopisto-opiskelussa

 

 

Jaa |