Koulutuksen tutkimuslaitos

Puhakka Eija, suunnittelija

Sähköposti:
eija.puhakka@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 400 545 105
Huone:
RUU A438

YTM, Data Manager

Painoalue

Tiimit

Tärkeimmät hankkeet

PISA - Programme for International Student Assessment
TALIS - Teaching and Learning International Survey
TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study
PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study
ICCS - International Civic and Citizenship Education Study

Keskeisimmät tehtävät 

Kansainvälisten arviointihankkeiden Data Manager -tehtävät ja aineistonkeruun koordinointi
Otantakehikot ja otantamenetelmät
Empiiristen tutkimusaineistojen tilastolliset analyysit

Jaa |