Koulutuksen tutkimuslaitos

Nokkala Terhi, yliopistotutkija

HT, dosentti (hallintotiede, erit. korkeakouluhallinto)
Puhelinnumero:
+358 40 805 4270
Huone:
RUU A325.2

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue
Korkeakoulututkimuksen tiimin johtajan sijainen 1.2.-31.7.2018 

Asiantuntemusalueet

Korkeakoulutus, korkeakoulupolitiikka, korkeakoulutuksen kansainvälistyminen, akateemiset urat, tietoyhteiskunta, verkostoituminen ja yhteistyö akateemisissa konteksteissa, yliopistoautonomia, diskurssianalyysi.

Terhi Nokkalalla on toimitustehtäviä mm. Springerin Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions -teoksessa;  Journal of the European Higher Education -lehdessä sekä   Journal for the Study of Postsecondary and Tertiary Education -lehdessä. Ennen siirtymistään Jyväskylän yliopistoon vuonna 2010 Terhi on työskennllyt mm. Tampereen yliopistossa ja Surreyn yliopistossa Iso-Britanniassa; sekä toiminut vierailevana tutkijana Twenten yliopistossa Alankomaissa ja Bristolin yliopistossa Iso-Britanniassa.  Syksyn 2012 hän vietti virailevana tutkijana Austrian Institute of Technology -tutkimuslaitoksessa Wienissä.

Tutkimushankkeita

English pages

    Jaa |