Koulutuksen tutkimuslaitos

Nokkala Terhi, yliopistotutkija

HT, dosentti (hallintotiede, erit. korkeakouluhallinto)
Puhelinnumero:
+358 40 805 4270
Huone:
RUU A325.2

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue 

Asiantuntemusalueet

Korkeakoulutus, korkeakoulupolitiikka, korkeakoulutuksen kansainvälistyminen, tietoyhteiskunta, verkostoituminen ja yhteistyö akateemisissa konteksteissa, yliopistoautonomia, diskurssianalyysi.

Terhi Nokkala kuuluu Journal of the European Higher Education -lehden seitsenhenkiseen toimituskuntaan. Syksyn 2012 hän vietti virailevana tutkijana Austrian Institute of technology -tutkimuslaitoksessa Wienissä.

Tutkimushankkeet

English pages

    Jaa |