Koulutuksen tutkimuslaitos

Nissinen Kari, yliopistotutkija

Puhelinnumero:
+358 40 805 4268
Huone:
RUU A425

FT (tilastotiede)

Datatiimin johtaja

Tiimit

Asiantuntijuusalueet

  • Lineaariset mallit
  • Sekamallit ja monitasomallit
  • Koeasetelmien tilastolliset analyysit
  • Survey-menetelmät
  • Monimuuttujamenetelmät

Tärkeimmät tehtävät

Tutkimusaineistojen tilastolliset analyysit, aineistojen keruuasetelmat

Hankkeita:


PISA (Programme for International Student Assessment)
- OECD:n PISA-sivut

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)
- TIMSS- ja PIRLS-hankkeiden kansainväliset kotisivut

AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes)
- OECD:n AHELO-sivut

PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies)
- OECD:n PIAAC-sivut
- Pohjoismainen SkillsREAL-hanke

TALIS (Teaching and Learning International Survey)
- OECD:n TALIS-sivut

Jaa |