Koulutuksen tutkimuslaitos

Markkanen Ilona, projektitutkija

Puhelinnumero:
+358 400 614 873
Huone:
RUU D323.8

Osaava Verme

Osaava Verme on opettajankoulutusta antavien yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen verkosto, jonka tarkoituksena on tukea uusien opettajien ammatillista kehittymistä. Lähtökohtana on Verme-vertaisryhmämentorointi, joka otettu käyttöön Osaava-ohjelman kautta koko maassa. Verkostossa rakennetaan yhteistyötä laajasti eri toimijoiden välillä, jotka näkevät uusien opettajien tukemisen tärkeäksi.

http://www.youtube.com/watch?v=oA1FX8ZLwzk

Tutkimus

Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on selvittää nuorten kokemuksia ja käsityksiä psykososiaalisesta kouluympäristöstä ja niiden yhteyksiä nuorten hyvinvointiin ja terveyteen. Tutkimukseni on osa STAGE (Students' engagement in school life) -hanketta, joka toteuttettiin vuosina 2006-2009. STAGE- hankkeessa tarkasteltiin nuorten kouluun sitoutumista ja koulussa viihtymistä kahteen laajaan kansainväliseen tutkimukseen (PISA 2003, WHO-koululaistutkimus 2006) sekä kansalliseen laadulliseen aineistoon perustuen. Hanke oli Suomen Akatemian rahoittama.
Jaa |