Koulutuksen tutkimuslaitos

Lestinen Leena, erikoistutkija

Puhelinnumero:
+358 40 805 4261
Huone:
RUU B339

PhD (Education)

Painoalue  Oppiminen, opettajuus ja oppimisypäristöt 
Tiimit Kansalais- ja demokratiakasvatus, Opettajana kehittyminen

Asiantuntijuusalueet

  • Monikulttuurisuus, kulttuurienvälisyys
  • Osallisuus, osallistuminen
  • Kansalaiskasvatus (citizenship education), demokratiakasvatus

Tutkimusaiheet

  • Kulttuurienvälisyyden prosessit pedagogisesta näkökulmasta
  • Kansalaiskasvatus (citizenship education)
  • Integraatio koulutuspolitiikassa ja koulutuksessa

Opetusyhteistyö

  • Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos (OKLA620, OKLS315)

Jaa |