Koulutuksen tutkimuslaitos

Lämsä Joni, Projektitutkija

Sähköposti:
joni.lamsa@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 805 4271
Huone:
RUU A323

FM (Fysiikka)

Projektit

Tutkimus

Väitöskirjassani tutkin, millaista opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus on fysiikkaa opiskeltaessa yliopistokontekstissa, kun yhteisöllisen tutkivan oppimisen tukena käytetään uusia teknologioita. Tavoitteena on ymmärtää, miten erilaisten tukimuotojen integroiminen teknologiatuettuihin oppimisympäristöihin on yhteydessä opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja korkeatasoiseen yhteisölliseen oppimiseen. Tutkimuksesta saatuja tuloksia käytetään edelleen kehittämään uusia tutkimusperustaisia pedagogisia menetelmiä yliopisto-opiskelun ja -opetuksen tueksi.

Avainsanat

  • Yhteisöllinen oppiminen
  • Teknologiatuettu oppiminen
  • Tutkiva oppiminen
  • Korkeakoulupedagogiikka

Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

  • Lämsä, J., Hämäläinen, R., Aro, M., Koskimaa, R. & Äyrämö, S-M. (2018, accepted for publication). Games for enhancing basic reading and maths skills: A systematic review of educational game design in supporting learning by people with learning disabilities. The British Journal of Educational Technology.
  • Koskinen, P., Lämsä, J., Maunuksela, J., Hämäläinen, R. & Viiri, J. (2018). Primetime Learning: Collaborative and Technology-Enhanced Studying with Genuine Teacher Presence. International Journal of STEM Education, 5(20).
  • Lämsä J., Hämäläinen R., Koskinen, P. & Viiri, J. (2017). Yliopistofysiikkaa laatuaikaoppimalla: Teknologiset työkalut yhteisöllisen tutkivan oppimisen tukena. J. Viteli & A. Östman (Toim.), Tuovi 15: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit (s. 15–28). TRIM Research Reports, 23. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Jaa |