Koulutuksen tutkimuslaitos

Lämsä Joni, Projektitutkija

Sähköposti:
joni.lamsa@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 805 4271
Huone:
RUU A323

FM (Fysiikka)

Projektit

Tutkimus

Väitöskirjassani tutkin, millaista opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus on fysiikkaa opiskeltaessa yliopistokontekstissa, kun yhteisöllisen tutkivan oppimisen tukena käytetään uusia teknologioita. Tavoitteena on ymmärtää, miten erilaisten tukimuotojen integroiminen teknologiatuettuihin oppimisympäristöihin on yhteydessä opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja korkeatasoiseen yhteisölliseen oppimiseen. Tutkimuksesta saatuja tuloksia käytetään edelleen kehittämään uusia tutkimusperustaisia pedagogisia menetelmiä yliopisto-opiskelun ja -opetuksen tueksi.

Avainsanat

  • Yhteisöllinen oppiminen
  • Teknologiatuettu oppiminen
  • Tutkiva oppiminen
  • Korkeakoulupedagogiikka
Jaa |