Koulutuksen tutkimuslaitos

Kärkkäinen Katarzyna, projektitutkija

Puhelinnumero:
+358 40 805 4258
Huone:
RUU A323.1

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue

Tutkimusalueet

Maahanmuuttajien kotoutuminen, aikuismaahanmuuttajien oppimisprosessit, monikulttuurisuus

Tutkin aikuismaahanmuuttajien kotoutumista oppimisen ja opettamisen näkökulmista. Tutkimukseni liittyy ajankohtaiseen keskusteluun maahanmuuttajien kotoutumisesta ja muodollisen koulutuksen roolista siinä prosessissa. Tutkimukseni mahdollistaa syvemmän ymmärryksen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden oppimisesta ja opettamisesta eri oppimisympäristöissä. Tutkimukseni kuvaa myös moninaisiin oppimisympäristöihin sopivia oppimis- ja opettamiskäytänteitä sekä niiden rajoitteita.

Jaa |