Koulutuksen tutkimuslaitos

Jääskelä Päivikki, yliopistotutkija

KT
Puhelinnumero:
+358 40 805 3333
Huone:
RUU A225.2

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue
Opetus, opiskelu ja oppiminen yliopistossa -tutkimustiimi

Korkeakoulupedagoginen tutkimus ja kehittäminen -hanke

Asiantuntijuus

Yliopisto-opiskelijan toimijuus
Opetuksen kehittäminen yliopistossa
Opettajan pedagoginen ajattelu

Jaa |