Koulutuksen tutkimuslaitos

Immonen Hanna, projektitutkija

Puhelinnumero:
+358 40 805 3012
Huone:
AgC 411.4

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue

Tutkimusprojekti

  • Stimey-hanke (Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young / EU Horizon 2020)
    Hanke toteutetaan yhteistyössä tietotekniikan laitoksen kanssa, mukana ovat myös Marja Kankaanranta ja Tiina Mäkelä.

    Hankkeen tavoitteena on löytää mukana olevien EU-maiden peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmista yhtäläisyyksiä ja näiden yhteisten teemojen avulla luoda sähköistä oppimisympäristöä. Punaisena lankana projektissa on saada nuoret innostumaan luonnontieteistä ja matematiikasta jo kouluaikana ja tehdä heille tututuksi alan työllistymismahdollisuuksia. 

Asiantuntijuusalueet

Olen koulutukseltani biologian, maantieteen ja kemian aineenopettaja ja olen ollut opetustyössä 8 lukuvuoden ajan. Nyt aloittelen projektitutkijana ja tavoitteena on tehdä myös väitöskirja luonnontieteiden oppimiseen ja opettamiseen liittyen.

 

Jaa |