Koulutuksen tutkimuslaitos

Honkimäki Sanna, amanuenssi

Puhelinnumero:
+358 40 805 4807
Huone:
RUU D323.5

KM

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue
Opetus, opiskelu ja oppimininen yliopistossa -tutkimustiimi

Tutkimusaiheet ja -projektit

  • Yliopisto-opiskelijoiden ohjaus opintojen alkuvaiheessa
    Tutkimuksessa on selvitetty yliopisto-opiskelijoiden ohjausta opintojen alkuvaiheessa etsien erilaisia olemassa olevia käytänteitä kirjallisuuskatsauksen avulla ja tutkimalla esimerkkiaineistona kahta ohjauksen eri tavoin järjestänyttä saman oppiaineen laitosta. Tietoa on kerätty opiskelijoilta kvantitatiivisesti lomakkein, kahden vuoden seurannalla. Lisäksi toisen laitoksen opettajia on haastateltu.
Jaa |