Koulutuksen tutkimuslaitos

Heikkinen Hannu, professori

Professori Hannu L. T. Heikkisen tieteellinen tuotanto on kohdistunut erityisesti opettajaksi kehittymiseen ja mentorointiin, minkä lisäksi hän on kirjoittanut kasvatuksen filosofiaan pohjautuvia tekstejä liittyen esimerkiksi kasvatuksen ja kasvatustieteen tutkimuksen rationaaliseen perustaan sekä kasvatukseen praksiksena. Menetelmällisesti hän on erikoistunut laadulliseen tutkimukseen, erityisesti kasvatustieteen menetelmälliseen paradigmamuutokseen, narratiivisiin lähestymistapoihin ja toimintatutkimuksen eri suuntauksiin. Hän on tutkinut myös opetusta tunnustuksen dialektiikan teorian näkökulmasta: oppiminen on ihmiselle myös merkittävä tapa hankkia tunnustusta sekä ihmisenä että työntekijänä. Hän on tutkinut myös sitä, missä määrin opetussuunnitelman tekeminen tai koulutuksen suunnittelu yleensäkään voi olla demokraattinen ja osallistava prosessi. Viimeksi mainittu tutkimushaara pohjautuu erityisesti kommunikatiivisen toiminnan teorian ja oikeuden diskurssiteorian soveltamiseen. Julkaisujen vaikuttavuudesta kertovan Google Scholarin mukaan Heikkisen julkaisuihin on viitattu 7301 kertaa (tarkistettu 12.2.2018), ja julkaisujen h-indeksi on 38.
Puhelinnumero:
+358 50 342 1346
Huone:
RUU D323.9

Koulutus ja työelämä -painoalueen johtaja

Asiantuntijuus

  • Elinikäinen ja elämänlaajuinen ammatillinen kehittyminen
  • Opettajankoulutus
  • Mentorointi
  • Toimintatutkimus, "practitioner research"
  • Narratiivinen tutkimus

Verme 2

Verme 2 jatkaa Osaava Vermen työtä mentoroinnin kehittämiseksi. Verkostoon kuuluvat kaikki Suomen opettajankoulutusta antavat yliopistot ja ammatilliset opettajakorkeakoulut. Sen tavoitteena on  edistää opettajien ammatillista uranaikaista kehittymistä vertaisryhmämentorointia soveltamalla ja edelleen kehittämällä. Heikkisen lisäksi hankkeessa ovat työskennelleet Matti Pennanen ja Ilona Markkanen.

Jaa |