Vuorovaikutus ja dialogi oppimisyhteisöissä


Miten vuorovaikutteiset pedagogiset käytänteet edistävät ammatillisen identiteetin kehittymistä yliopisto-opinnoissa? Entä millaisia valmiuksia saadaan työelämän haasteiden ja muutosten kohtaamisessa? Tutkimme dialogista oppimista erityisesti aineenopettajakoulutuksessa. Dialogissa on keskeistä aito kohtaaminen ja erilaisten näkökulmien vuorovaikutus. 

Tutkimusalueet:

  • Vuorovaikutus ja oppiminen yliopisto-opiskelussa
  • Opettajuus muuttuvissa työ- ja oppimisyhteisöissä

Tiimin jäsenet: