Tutkimus käsittelee tšekkiläisen Johan Amos Comeniuksen (1592–1670) ajatusta ”elämänkouluista” ja matkasta syvenevään viisauteen. Samalla tehdään tunnetuksi yhtä elinikäisen oppimisen merkittävää historiallista juurta. Käsitettä tarkastellaan kuitenkin kriittisesti: nykykäytössä elinikäisen oppimisen käsite on usein supistunut vastaamaan pelkästään muuttuvan työelämän tarpeita. Sen sijaan Comeniuksella painotus on elämässä oppimisessa. Amos Comeniuksen (1592–1670) elämänkoulujärjestelmä lienee varhaisin esitys koko ihmisen elämänaikaan ulottuvasta oppimisesta ja opiskelusta. Samalla tarkastellaan oppimisen myötä syvenevää viisautta. Kirjaprojektin rahoittajana toimii Kordelinin säätiö.

Tutkijat: Markku Leinonen, Anita Malinen, Katja Pynnönen ja Eeva K. Kallio.