Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa (KESTO) – sokraattinen dialogi yliopisto-opetuksessa


KESTO-hankkeen tavoitteena on vahvistaa eettistä kestävyysosaamista työelämän ja korkeakoulujen välisessä yhteistoiminnassa. KESTO-verkostoon kuuluvat Koulutuksen tutkimuslaitoksen lisäksi Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot sekä Haaga-Helia- ja Arcada-ammattikorkeakoulut. Verkoston toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Jyväskylän yliopiston työpaketissa kehitetään viisauspedagogiikkaa, jonka avulla tuetaan moninäkökulmaista ajattelua. Yliopisto kouluttaa asiantuntijatehtäviin, joissa tarvitaan laajaa ongelmanratkaisukykyä sekä taitoa ratkaista komplekseja ja monitahoisia ongelmia. Siksi yliopistokoulutuksessa tulisi ylittää tietojen ja taitojen hallintaan pohjaava osaamisen kehittäminen ja pyrkiä tuottamaan laajaa ja moninäkökulmaista ajattelua. Tutkimuksessa toteutetaan opetuskokeilu, jossa sovelletaan nelsonilaista sokraattisen dialogin menetelmää.

Tutkijat: Hannu L. T. Heikkinen, Anu Virtanen, Eeva K. Kallio, Päivi Tynjälä

Tietosuoja

Tutkimuksen tietosuojailmoitus