Promentors - Promoting Mentors’ Work in Education

Promentors on kansainvälinen projekti, jossa kehitetään israelilaisen koulujärjestelmän mentorointitoimintaa. Projekti pohjautuu aiempaan monitahoisten yhteistyötiimien toimintaan ja tavoitteena on kehittää tiimimallia tukemaan entistä paremmin uusien opettajien perehdyttämistä. Erasmus+ rahoitetussa projektissa on mukana 10 opettajankoulutusyksikköä Israelista ja Jyväskylän yliopiston lisäksi kolme yliopistoa Englannista, Romaniasta ja Puolasta. Projektissa hyödynnetään myös suomalaista vertaisryhmämentoroinnin mallia, johon koulutusta tarjoaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tarkemmin Promentors -projektiin pääset tutustumaan sen verkkosivuilta www.promentors.org

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tiimiin kuuluvat professori Hannu L.T. Heikkinen, projektitutkija Matti Pennanen, projektitutkija Ilona Markkanen ja professori Päivi Tynjälä.

 

LOGO.pngEU LOGO.jpg