27.08.2018
Maahanmuutto, liikkuvuus ja kansainvälistyminen (miGroup)


miGroup-tiimi tarkastelee koulutusinstituution ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja lähestymistapoja, jotka ovat olennaisia suomalaisten ja eurooppalaisten yhteiskuntien ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tiimi tarkastelee koulutuksen ja tasa-arvon suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Tiimin tutkimus- ja kehittämistoiminta pyrkii ylittämään niitä tutkimuskirjallisuudessa, politiikassa ja käytännössä esiintyviä kyseenalaistamattomia olettamuksia ja yksinkertaistuksia, jotka koskevat yhteiskuntien muutosta ja demografista kehitystä sekä koulutusinstituution kykyä vastata näihin jatkuvasti muuttuviin haasteisiin.

Esimerkkejä tiimin työstä ovat muun muassa:

 • Jyväskylän yliopiston strategisen kehittämisen yksikön, ylioppilaskunnan ja tasa-arvotoimikunnan avustaminen Suomen tasa-arvolainsäädäntöä koskevissa asioissa
 • Epävakaiden työsuhteiden tematiikan kriittinen tarkastelu täydennyskoulutuksen kehittämisen ja interventiohankkeiden kautta
 • Interventioiden kehittäminen kansainvälistymisen, liikkuvuuden sekä työn ja muun elämän välisen tasapainon keskinäisten yhteyksien kriittisen problematisoinnin pohjalta
 • Hoffman, David - Docent, Senior Researcher, FIER, Co-Team Leader
 • Saarinen, Taina - Docent, Senior Researcher, CALS, Co-Team Leader
 • Aarnikoivu, Melina - Doctoral Student, CALS, Team Communication Specialist
 • Kärkkäinen, Katarzyna - Project Researcher, FIER, Postdoc(toral) Master’s Thesis Seminar Coordinator
 • Ballo, Anduena - Research Intern & Master's student, Institute of Educational Leadership, Faculty of Education and Psychology
 • Cheng-Yu Pan - Doctoral Student, Faculty of Education and Psychology
 • Ennser-Kananen, Johanna - Post-doctoral researcher, CALS
 • Habti, Driss - Postdoctoral Researcher, University of Eastern Finland
 • Khan, Jawaria – Research Intern & Master's student, Development and International Cooperation (D&IC), Faculty of Humanities and Social Sciences
 • Korhonen, Sirpa - Doctoral Student, Faculty of Humanities, Intercultural Communication
 • Lehtomäki, Elina - Professor, global education, Faculty of Education, University of Oulu
 • Mathies, Charles - University Research Fellow, FIER
 • Moate, Josephine - Postdoctoral Researcher, Department of Teacher Education
 • Mäkelä, Sanna-Maaria - Department of Teacher Education
 • Niemi, Christine - Master's student, Educational Leadership / Sales and Marketing Assistant at Firstbeat Technologies Ltd.
 • Okkolin, Mari-Anne - University Teacher, Department of Education
 • Ramamoorthi, Bhavani - Institute of Educational Leadership, Faculty of Education and Psychology
 • Sahradyan, Sonya - Doctoral student, CALS
 • Siekkinen, Taru - Project Researcher, FIER
 • Stikhin, Anatoly - Doctoral Student, Faculty of Education
 • Weimer, Leasa - Knowledge Development Advisor, European Association for International Education