Maahanmuutto, liikkuvuus ja kansainvälistyminen (miGroup)


miGroup-tiimi tarkastelee koulutusinstituution ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja lähestymistapoja, jotka ovat olennaisia suomalaisten ja eurooppalaisten yhteiskuntien ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tiimi tarkastelee koulutuksen ja tasa-arvon suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Tiimin tutkimus- ja kehittämistoiminta pyrkii ylittämään niitä tutkimuskirjallisuudessa, politiikassa ja käytännössä esiintyviä kyseenalaistamattomia olettamuksia ja yksinkertaistuksia, jotka koskevat yhteiskuntien muutosta ja demografista kehitystä sekä koulutusinstituution kykyä vastata näihin jatkuvasti muuttuviin haasteisiin.

Esimerkkejä tiimin työstä ovat muun muassa:

 • Jyväskylän yliopiston strategisen kehittämisen yksikön, ylioppilaskunnan ja tasa-arvotoimikunnan avustaminen Suomen tasa-arvolainsäädäntöä koskevissa asioissa
 • Epävakaiden työsuhteiden tematiikan kriittinen tarkastelu täydennyskoulutuksen kehittämisen ja interventiohankkeiden kautta
 • Interventioiden kehittäminen kansainvälistymisen, liikkuvuuden sekä työn ja muun elämän välisen tasapainon keskinäisten yhteyksien kriittisen problematisoinnin pohjalta
 • Tieteidenvälinen graduseminaari "Contemporary Contested Complexity in Education" toimii miGroupin alla
 • Hoffman, David - Docent, Senior Researcher, FIER, Co-Team Leader
 • Saarinen, Taina - Docent, Senior Researcher, CALS, Co-Team Leader
 • Aarnikoivu, Melina - Doctoral Student, CALS, Team Communication Specialist
 • Kärkkäinen, Katarzyna - Postdoc(toral) Master’s Thesis Seminar Co-coordinator
 • Ndomo, Quivine - Doctoral Student, Master’s Thesis Seminar Co-Coordinator, Department of Social Sciences and Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences
 • Ramamoorthi, Bhavani - Doctoral Student, Master’s Thesis Seminar Co-Coordinator, Institute of Educational Leadership, Faculty of Education and Psychology

Tiimin muut jäsenet

 • Ballo, Anduena - Doctoral Student, Faculty of Education and Psychology
 • Cheng-Yu Pan - Doctoral Student, Faculty of Education and Psychology
 • Ennser-Kananen, Johanna - Post-doctoral researcher, CALS
 • Habti, Driss - Postdoctoral Researcher, University of Eastern Finland
 • Khan, Jawaria - Doctoral Student, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Helsinki
 • Korhonen, Sirpa - Doctoral Student, Faculty of Humanities, Intercultural Communication
 • Lehtomäki Elina - Professor, Global Education, Faculty of Education, University of Oulu
 • Mathies, Charles - University Research Fellow, FIER
 • Moate, Josephine - Postdoctoral Researcher, Department of Teacher Education
 • Mäkelä, Sanna-Maaria - Department of Teacher Education
 • Niemi, Christine - Master's student, Educational Leadership / Sales and Marketing Assistant at Firstbeat Technologies Ltd.
 • Okkolin, Mari-Anne - University Teacher, Department of Education
 • Sahradyan, Sonya - Doctoral student, CALS
 • Siekkinen, Taru - Project Researcher, FIER
 • Stikhin, Anatoly - Doctoral Student, Faculty of Education
 • Weimer, Leasa - Assistant Director of Strategic Partnerships & Iniatives, Fulbright Finland Foundation