Kansalais- ja demokratiakasvatus (KANDE)


Demokraattisen osallistumisen tulisi punoutua arkipäivään kouluissa ja yhteiskunnassa. Miten kouluopetus ja -yhteisö edistävät oppilaina ja kansalaisina osallistumista koulussa ja yhteiskunnassa? Millaista osaamista ja kokemusta kertyy aktiivisesta toimimisesta yhteisöissä ja niiden kehittämisestä? Millaisia osallistumistapoja olisi luotava ja edistettävä, jotta kaikki olisivat osallisia moninaistuvissa yhteisöissä?

Tiimissä tutkitaan osallistumisen toteutumista, mahdollisuuksia ja esteitä yhteisössä. Hankkeet sisältävät käytännön kokeiluita ja kehittämistoimintaa yhteistyössä koulun ja muiden toimijoiden kanssa. Tutkimustieto on hyödynnettävissä osallisuutta tukevan toimintakulttuurin kehittämisessä yhteisössä. Tavoitteena on rakentaa hyvinvoivaa koulua ja edistää  demokraattista elämisen tapaa yhteiskunnassa.

Tiimin jäsenet