Korkeakoulututkimus (eng. lyhenne HIEST)

Korkeakoulututkimuksen tiimi tekee laaja-alaista ja akateemisesti kunnianhimoista tutkimustyötä kansainvälisessä yhteistyössä, analysoi ajankohtaisia suomalaisia korkeakoulutuksen reformeja sekä niiden vaikutuksia korkeakoulutukseen. Tiimi pyrkii kokoamaan yhteen korkeakoulutuksen tutkijoita eri tieteenaloilta keskustelemaan korkeakoulutuksen teoreettisista ja metodologisista kysymyksistä, ajankohtaisista teemoista sekä kehittelemään yhdessä uusia tutkimusideoita. Korkeakoulututkimus-tiimi järjestää seminaareja eri tutkimusteemoista ja ajankohtaisista aiheista. Kohtauspaikkaseminaarit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja seminaareista

Tavoitteenamme on kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus kansallisesti ja paikallisesti tärkeistä kysymyksistä, esimerkiksi:

  • korkeakoulujen ja yhteiskunnan välinen suhde
  • kansainväliset trendit, kansalliset reformit ja niiden vaikutusten arviointi
  • muuttuva akateemisen professio, akateeminen työ ja akateemiset työurat
  • korkeakoulutuksen kansainvälistyminen
  • koulutuksen talous

Hiest-logo

Tiimin jäsenet: