28.05.2018

Tutkimusorganisaatio

copy_of_iccs_banner3.jpg

Tutkimuksen kansainvälisestä organisoinnista ja koordinoinnista vastaa koulusaavutuksia tutkiva järjestö IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) yhteistyössä ACERin (International Study Center at the Australian Council for Educational Research) ja LPS:n (the Associated Research Center at the Laboratorio di Pedagogia sperimentale) kanssa.

Suomessa tutkimuksesta vastaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksen johtajana toimii professori Jouni Välijärvi ja kansallisena koordinaattorina tutkija Jouko Mehtäläinen. Otannasta vastaa suunnittelija Eija Puhakka. Tilastollisista analyyseistä ja tietohallinnosta vastaavat erikoistutkija Kari Nissinen ja tutkija Mikko Niilo-Rämä.