Väitöskirja

Korkeakoulutuksen eriytyvät työelämätulokset

Päivi Vuorinen-Lampila

Tutkin väitöskirjassani korkeakoulutuksesta valmistuneiden työelämään sijoittumista tutkinnolla työmarkkinoilla saavutettujen tulosten näkökulmasta. Tuloksilla ymmärretään laajasti sitä, mitä tutkinnolla on mahdollista saavuttaa työelämässä: mm. työllistyminen vs. työttömyys, ammatillinen ja sosioekonominen asema, työn ja koulutuksen vastaavuus sekä palkkaus. Tutkimuksessa keskitytään siihen, millainen merkitys eri tutkinnoilla  ja koulutusaloilla on tulosten eriytymisen kannalta, ja miten valmistuneiden muut taustatekijät, kuten sukupuoli, ikä, aiempi koulutus, ovat yhteydessä tulosten eriytymiseen. Tutkimuksen teoria perustuu koulutuksen ymmärtämiseen työmarkkinoilla hyödynnettävissä olevana resurssina, joka ei kuitenkaan johda kaikkien kohdalla samoihin tuloksiin. Koulutuksen resurssimerkitys rakentuu signaaliteorian, sukupuolen mukaiseen segregaation ja työelämän viimeaikaisten muutoslinjojen pohjalta.