Julkaisut

Vuorinen-Lampila, Päivi (2020). Yliopiston opiskelijavalinnasta opintourille : miten opintouratyypit ja siirtymäjärjestelmä linkittyvät koulutuspoliittisiin tavoitteisiin?. In Ursin, Jani; Muhonen, Reetta (Eds.) Tuntematon korkeakoulutus (pp. 193-226). Kasvatusalan tutkimuksia, 80. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Vuorinen-Lampila, Päivi (2019). Työelämätulokset eriytyvät saman korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Yhteiskuntapolitiikka, 84 (3), 347-352. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061320363 Open Access

Vuorinen-Lampila, P. (2018). Korkeakoulutuksen eriytyvät työelämätulokset. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Vuorinen-Lampila, P. (2016). Gender segregation in the employment of higher education graduates. Journal of Education and Work, 29 (3), 284-308. doi:10.1080/13639080.2014.934788 Open Access

Vuorinen-Lampila, P. (2014). Korkeakoulutettujen työelämänäkymät. Talous ja yhteiskunta, 42 (3), 42-47.

Puhakka, A., Rautopuro, J., Tuominen, V., & Vuorinen-Lampila, P. (2012). Current employability and graduate employment research in Finland. In S. Ahola, & D. Hoffman (Eds.), Higher education research in Finland: emerging structures and contemporary issues (pp. 357-381). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Stenström, M.-L., Virolainen, M., Vuorinen-Lampila, P., & Valkonen, S. (2012). Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opintourat. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/img/portal/23031/g045.pdf Open Access

Vuorinen-Lampila, P. (2012, 20.1.2012). Rakentajatko päteviä lukioverkon kehittäjiä?. Keskisuomalainen.

Vuorinen-Lampila, P., & Stenström, M.-L. (2012). Higher education graduates' employment and the uncertainty of working life. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 131-152). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-94-007-2312-2_9 Open Access

Vuorinen-Lampila, P., Virolainen, M., & Valkonen, S. (2012). Opintopolkujen yksilöllistyminen ja siirtymät korkeakoulutuksessa. In P. Atjonen (Ed.), Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen (pp. 112-125). Helsinki, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura .

Kouvo, A., Stenström, M.-L., Virolainen, M., & Vuorinen-Lampila, P. (2011). Opintopoluilta opintourille: katsaus tutkimukseen. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Kallio, E., & Vuorinen, P. (2010, 15.5.2010). Hitaus kunniaan valinnoissa. Keskisuomalainen, p. 4.

Vuorinen, P. (2010). Minne töihin opintojen jälkeen?. Fakta AMK -kalenteri, pp. 170-173.

Virolainen, M., Vuorinen, P., Stenström, M.-L., & Valkonen, S. (2008). Riittääkö hyvä työllistyminen ammattikorkeakoulujen tavoitteeksi?. Tiedepolitiikka, 33 (1), 17-24.

Vuorinen, P. (2007). Study choices of higher education applicants and their preliminary knowledge. In P. Vuorinen (Ed.), Réformes de l'enseigement supérieur: nouveaux étudiants? nouveaux enseigements? (pp. 65-77). Brussells: Haute Ecole Francisco Ferrer.

Vuorinen, P., & Valkonen, S. (2007). Korkeakoulutuksesta työelämään. Työhön sijoittuminen ja työelämävalmiudet kaupan ja tekniikan alalla. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/img/portal/7646/Tutkimusraportti.pdf

Vuorinen-Lampila, P., & Valkonen, S. (2007). Korkeakoulutuksesta työelämään : työhön sijoittuminen ja työelämävalmiudet kaupan ja tekniikan alalla. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Vuorinen, P. (2006). Yliopisto-opetus on asiantuntevaa ja ajantasaista. Acatiimi, (3), 22-24.

Vuorinen, P. (2005). Hakijoiden koulutustoiveiden toteutuminen korkeakoulutukseen sijoittumisessa. KEVER-verkkolehti, (2). http://www.piramk.fi/kever/kever.nsf/

Vuorinen, P., & Valkonen, S. (2005). Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten koulutustavoitteiden toteuttajina. : Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Vuorinen, P. (2004). Vetoa ja työntöä yliopisto-opintoihin. Actuumi, Vol 14 (3:2004), 11.

Vuorinen, P. (2003). Ammattikorkeakoulu vastaa käytäntöön suuntautuneiden koulutuskysyntään. KEVER-verkkolehti 4/2003. KEVER, (4). http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf

Vuorinen, P., & Valkonen, S. (2003). Ammattikorkeakouluun vai yliopistoon? Korkeakoulutukseen hakeutumisen orientaatiot. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, P. (2002). Hakijoiden tietämys ammattikorkeakoulujen työelämäyhteydestä ja opintojen keskeyttäminen. In P. Kokko (Ed.), Kuuluuko keskeyttäminen kenellekään? Opedin K-renkaan loppuraportti (pp. 40-46). Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Vuorinen, P. (2002). Koulutusjärjestelmäryhmä innokkaasti alkuun. Kever, 1 (1 / 2002). http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf

Vuorinen, P. (2001). Missä vika, kun AMK-opinnot keskeytyvät?. In P. Kokko, & S. Kolehmainen (Eds.), Mutkatonta opiskelua? Puheenvuoroja ammattikorkeakouluopintojen edistämisestä (pp. 19-32). Hämeenlinna: OPED-projekti, Hämeen ammattikorkeakoulu.

Vuorinen, P. (2001). Opintojen keskyttäminen ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 3 (2), 39-47.

Vuorinen, P., & Valkonen, S. (2001). Opintojen keskyttäminen ammattikorkeakoulussa oppilaitoksen näkökulmasta. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, P. (2000). Kaksoistutkinnolla pohjaa ammattikorkeakouluopinnoille. In Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista. (pp. 53-65). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, P., & Mäkinen, R. (2000). Ammattikorkeakoulu ja alueellinen koulutuskysyntä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 2. (1.), 23-33.

Vuorinen, P., & Mäkinen, R. (2000). Keitä ovat ammattikorkeakouluopiskelijat?. In Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista. (pp. 87-100). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuorinen, P., Valkonen, S., & Mäkinen, R. (2000). Keitä opiskelijoiksi ammattikorkeakouluun? Ammattikorkeakouluun hakeutuminen ja opiskelijavalinnan tulos. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Mäkinen, R., Vuorinen, P., Trant, A., Voncken, E., Frangos, C., Branson, J., . . . Donnabháin, D. Ó. (1999). Reconciling Liberal and Vocational Education. : Curriculum Development Unit.

Vuorinen, P. (1999). Inter-schools cooperation and personal study programmes in the youth education experiment. An electronic knowledge base on Finnish and European experience (FINNABASE)osoitteessa: http://www.jyu.fi.finnbase-.

Vuorinen, P. (1999). Valinnaisuus haastaa valstuulliseen opiskeluun. Spektri. Opetushallituksen lehti, 8 (2), 32-33.

Vuorinen, P. (1999). Valinnaisuus haastaa vastuullisuuteen ja yhteistyön opetteluun. Opettaja, 93 (49), 8-10.

Vuorinen, P., & Mäkinen, R. (1999). Double Qualifications by Co-operation between Academic and Vocational Upper Secondary Schools in Finland. In Reconciling Liberal and Vocational Education (pp. 160-187). Dublin: Curriculum Development Unit.

Vuorinen, P., & Valkonen, S. (1999). Vastuullinen opiskelija avoimessa koulussa? Tutkimus opiskelemisesta nuorisoasteen koulutuskokeilussa. : Koulutuksen tutkimuslaitos.