Esitykset

Vuorinen-Lampila Päivi, Haapakorpi Arja. Salaries as an outcome of university education – differences between and within study fields. ECER 2018 -konferenssi. Bolzano, Italia, 5.9.2018

Vuorinen-Lampila Päivi, Korhonen Vesa. Miksi vain viidesosa valmistuu tavoiteajassa ja keillä opinnot pitkittyvät? Yliopisto-opintojen etenemisen ongelmia hahmottamassa. Korkeakoulutuksen symposium. Jyväskylä, Suomi, 31.8.2017

Vuorinen-Lampila Päivi, Haapakorpi Arja. Salaries as an outcome of university education – differences between and within study fields. WORK 2017 Conference. Turku, Suomi, 16.8.2017

Vuorinen-Lampila Päivi. Gender differences in employment of higher education graduates. Women's Finland -luentosarja. Jyväskylä, Suomi, 1.2.2017

Vuorinen-Lampila Päivi, Korhonen Vesa. Miksi vain puolet valmistuu tavoiteajassa ja keillä opinnot pitkittyvät? Yliopisto-opintojen etenemisen ongelmat ja koulutuksellinen tasa-arvo. Kasvatustieteen päivät. Turku, Suomi, 17.11.2016

Korhonen Vesa, Vuorinen-Lampila Päivi. Outlining the overall picture of non-completion in Finnish universities: The viewpoint of choice, progression patterns and the associative factors. Europen Conference for Educational Research. Dublin, Irlani, Irlanti, 26.8.2016

Vuorinen-Lampila Päivi, Ala-Vähälä Timo. University business graduate employment outcomes and gender segregation in Finland. Nordic Educational Research Association Conference NERA 2016. Helsinki, Suomi, 10.3.2016

Vuorinen-Lampila Päivi. Gender differences in employment of higher education graduates. Women's Finland -luentosarja. Jyväskylä, Suomi, 17.2.2016

Vuorinen-Lampila Päivi. Sukupuolierot korkeakoulutettujen työelämään sijoittumisessa. Tasa-arvo työelämässä -luentosarja. Jyväskylä, Suomi, 11.12.2015

Vuorinen-Lampila Päivi, Korhonen Vesa. Koulutusvalinta yliopistossa ja ongelmallinen opintojen eteneminen. Kasvatustieteen päivät 2015. Vaasa, Suomi, 20.11.2015

Vuorinen-Lampila Päivi, Korhonen Vesa. The shape of transitions between educational choices and problematic study progression among Finnish university students. European Conference for Educational Research 2015 ECER. Budapest, Hungary, Unkari, 10.9.2015

Vuorinen-Lampila Päivi, Ala-Vähälä Timo. University business graduate employment outcomes and career progression in Finland. WORK 2015 -kongressi. Turku, Suomi, 19.8.2015

Vuorinen-Lampila Päivi. Gender differences in the employment of higher education graduates. Women's Finland -luentosarja. Jyväskylä, Suomi, 29.4.2015

Vuorinen-Lampila Päivi, Korhonen Vesa. Ongelmalliset opintopolut yliopistossa. Kasvatustieteen päivät 2014. Oulu, Suomi, 21.11.2014

Vuorinen-Lampila Päivi, Korhonen Vesa. Who are probable drop-outs? Profiling study paths and drop-out risk in Finnish universities?. European Conference for Educational Research, ECER 2014. Porto, Portugal, Portugali, 5.9.2014

Vuorinen-Lampila Päivi. Kannattaako maisterin tutkinnon suorittaminen vielä aikuisena?Tutkinnon työelämätuottojen yhteys taustatekijöihin. Korkeakoulutuksen symposium. Jyväskylä, Suomi, 20.8.2014

Vuorinen-Lampila Päivi. Kannattaako maisterin tutkinnon suorittaminen vielä aikuisena? Tutkinnon työelämätuottojen yhteys taustatekijöihin. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen. Turku, Suomi, 6.2.2014

Vuorinen-Lampila Päivi. Vieläkö maisterin tutkinnon suorittaminen kannattaa?Tutkinnon tuotot eri koulutusaloilla. Kasvatustieteen päivät 2013. Jyväskylä, Suomi, 21.11.2013

Vuorinen-Lampila Päivi. Koulutusurat yliopistossa ja niiden yhteys työllistymiseen. Ammatillisen ja amk-koulutuksen tutkimuspäivät. Hämeenlinna, Suomi, 11.10.2013

Vuorinen-Lampila Päivi. Graduate employment in Finalnd: Some findings of two studies. EU:n CONGRAD-hankkeen workshop. Jyväskylä, Suomi, 30.9.2013

Vuorinen-Lampila Päivi. Graduate employment outcomes on different university study fields. European Conference for Educational Research. Istanbul, Turkki, 11.9.2013

Vuorinen-Lampila Päivi. Graduate employment returns on different university study fields. The First International Interdisciplinary Conference on Research on Work - Continuities and Distruptions in Modern Life. Turku, Suomi, 23.8.2013

Vuorinen-Lampila Päivi. Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimuksen esittely. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) Keski-Suomen paikallaisjärjestön kokous. Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, Suomi, 20.3.2013

Vuorinen-Lampila Päivi. Opintourat yliopiston eri koulutusaloilla. Kasvatustieteen päivät. Helsinki, Suomi, 23.11.2012

Virolainen Maarit, Stenström Marja-Leena, Vuorinen-Lampila Päivi, Valkonen Sakari. Moninkertainen kouluttautuminen vastauksena työelämän muutoksiin?. Työelämän tutkimuspäivät. Tampere, Suomi, 8.11.2012

Vuorinen-Lampila Päivi. Ylliopisto-opiskelijoiden yksilölliset opintourat. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan opinto-ja tiedevaliokunnan kokous. Jyväskylä, Suomi, 1.11.2012

Vuorinen-Lampila Päivi, Virolainen Maarit, Valkonen Sakari. Individualized Educational Pathways In Higher Education. ECER 2012 “The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All”. Cádiz, Spain, Espanja, 18.9.2012

Vuorinen-Lampila Päivi. Job competition after educational competition - Higher education grduates' ecxperiences of transition to the world of work. ECER - European Conference for Educational Research. Berliini, Saksa, 16.9.2012

Virolainen Maarit, Vuorinen Päivi. Opintojen keskeyttäminen, vaihtaminen ja valmistuminen korkeakoulutuksessa. Kasvatustieteiden päivät. Joensuu, Suomi, 24.11.2011

Stenström Marja-Leena, Virolainen Maarit, Vuorinen Päivi. Opintourat ja ohjauskumppanuuden haasteet. Ammatillisen koulutuksen ja amk-tutkimuksen päivät. Vantaa, Tikkurila, Suomi, 9.11.2011

Virolainen Maarit, Vuorinen Päivi, Stenström Marja-Leena, Valkonen Sakari. Opintourien pitkittyminen, pätkittyminen, vaihtuminen ja valmistuminen. Korkeakoulututkimuksen symposium. Jyväskylä, Suomi, 22.8.2011

Virolainen Maarit, Vuorinen Päivi, Stenström Marja-Leena, Valkonen Sakari. Prolonged and successfull degree earning in higher education. NERA 2011 Congress. Jyväskylä, Suomi, 11.3.2011

Virolainen Maarit, Stenström Marja-Leena, Vuorinen Päivi. Higher education graduates´ self-assessment of competences attained during the course of education. Modeling and Measurement of Competencies in Higher Education. Berliini, Saksa, 24.2.2011

Virolainen Maarit, Vuorinen Päivi, Stenström Marja-Leena, Valkonen Sakari. Opintopolut ammatillisella toisella asteella ja korkeakoulutuksessa: pitkittyneistä ja keskeytyneistä poluista normivalmistujiin?. Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Helsinki, Suomi, 15.11.2010

Vuorinen Päivi. Mitten taustatekijät selittävät korkeakoulutettujen työllistymisen onnistumista?. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Helsinki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Suomi, 15.11.2010

Vuorinen Päivi. Mitten taustatekijät selittävät korkeakoulutettujen työllistymisen onnistumista?. Työelämän tutkimuspäivät. Tampere, Suomi, 4.11.2010

Vuorinen Päivi. Behind successfull employment: Predictors of higher education graduates' employment success. European Conference for Educational Research 2010. Helsinki, Helsingin yliopisto, Suomi, 27.8.2010

Virolainen Maarit, Vuorinen Päivi, Stenström Marja-Leena, Valkonen Sakari. Prolonged and Successfull Degree Earning in Higher Education. ECER, the European Educational Research Conference. Helsinki, Suomi, 25.8.2010

Vuorinen Päivi. Does higher education provide a high status? The socio-economic and occupational status of higher education graduates in Finland. Conference of Nordic Educational Research Assosiation. Mälmö, Ruotsi, 12.3.2010

Virolainen Maarit, Vuorinen Päivi, Stenström Marja-Leena. Esiselvitys ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen opintourista: valmistuneet, opintonsa keskeyttäneet tai opinnoissaan viivästyneet, koulutusta vaihtaneet ja opinnoissaan menestyneet. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen. Helsinki, Suomi, 2.11.2009

Vuorinen Päivi. AMK-tutkinnolla epävakaaseen työelämään. The third University History Conference: Turning points in Nordic higher education history. Joensuu, Suomi, 19.5.2009

Stenström Marja-Leena, Virolainen Maarit, Vuorinen Päivi. Korkeakoulutus ja työelämä –tutkimushanke. Korkeakoulututkijoiden tutkijatapaaminen Opetusministeriössä. Helsinki, Suomi, 4.12.2008

Vuorinen Päivi. Onko sukupuolella merkitystä työelämässä? Korkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten ja miesten työelämään sijoittuminen. Ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäivät. Seinäjoki, Seinäjoen amk, Suomi, 8.10.2008

Vuorinen Päivi. Does the Gender Count in Working Life? Female and Male Higher Education Graduates' Placement in Working Life in Finland. European Conference for Educational Research 2008. Götergorg, Ruotsi, 12.9.2008

Vuorinen Päivi. Korkeakoulutuksesta työelmään: Työelämään sijoittuminen ja työelämävalmiudet kaupan ja tekniikan alalla. KAHAKKA 2008 - Tradenomiopiskelijoiden neuvottelupäivät, Tradenomiliitto TRAL RY. Helsinki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Suomi, 10.4.2008

Vuorinen Päivi. Korkeakoulutuksesta työelmään: Työelämään sijoittumisen onnistunnistuminen ja työelämävalmiudet. Laatukoulutus: Työelämän palaute osana toimintaa. Oulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Suomi, 16.10.2007

Vuorinen Päivi. Miten työelämän epävakaus näkyy AMK-tutkinnon suorittaneiden sijoittumisessa työelämään?. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Helsinki, DIAK-ammattikorkeakoulu, Suomi, 10.10.2007

Vuorinen Päivi. How does the instability of working life show in Finnish polytechnic graduates' employment?. European Conference for Educational Research 2007. Gent, Gent University, Belgia, 18.9.2007

Vuorinen Päivi. Korkeakoulutuksesta työelmään: Työelämään sijoittumisen onnistunnistuminen. ELOPÄIVÄT, Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelut. Oulu, Oulun yliopisto, Suomi, 22.8.2007

Vuorinen Päivi. Study choices of higher education applicants and their pre-knowledge of educational opportunities. Colloque: Réformes de I'enseigement supérieur: Nouveaux étudiants? Nouveaux enseignants?. Pôle Universitaire Europeen de Bruxelles Wallonie / l'Université Libre de Bruxelles, Brussels , Belgia, 13.3.2007

Vuorinen Päivi. Korkeakoulutukseen hakeutuminen ja ennakkotiedot. Helsingin yliopiston opinto-ohjaajapäivä. Helsinki, Helsingin yliopisto, Suomi, 12.1.2007

Vuorinen Päivi. Opintojen ohjaus korkea-asteella: toiselta asteelta jatko-opintoihin. Opinto-ohjaajaopiskelijoiden lähijakson luento. Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Suomi, 15.11.2006

Vuorinen Päivi. Toiselta asteelta jatko-opintoihin. Ohjauksen yhteistyöpäivät / Länsi-Suomen lääninhallitus. Keuruu, Hotelli Keurusselkä, Suomi, 9.11.2006

Vuorinen Päivi. Ammattikorkeakoulun ja yliopiston tekniseltä ja kaupalliselta alalta valmistuneiden sijoittuminen työelämään. Amk- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Oulu, Suomi, 11.10.2006

Vuorinen Päivi. University or polytechnic? The choice between higher education sectors and the realization of young peoples educational goals. European Conference for Educational Reserarch (ECER) 2006. Geneve, Sveitsi, 15.9.2006

Vuorinen Päivi. Korkeakoulutukseen hakeutuminen ja ennakkotiedot. Vierailuluento Helsingin yliopiston opiskelijarekrytoinnista ja opiskelijapalveluista vastaaville, järjestäjänä HY:n opiskelijapalvelut. Helsingin yliopisto, Suomi, 10.5.2006

Vuorinen Päivi. Opinto-ohjaus korkea-asteella: toiselta asteelta jatko-opintoihin. Opinto-ohjaajakoulutus 2005-2006, lähijakso 2.-5.5.2006. Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Suomi, 3.5.2006

Vuorinen Päivi. Toiselta asteelta jatko-opintoihin. Ohjaus - voimavara elämän polulla, Oppilaan ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen kevätseminaari (OPH). Tampere, Tampere-talo, Suomi, 4.4.2006

Vuorinen Päivi. The role of higher education in Finland. CEDEFOP Study Visit "Germany's universities as suppliers for business". Stuttgart, Saksa, 18.10.2005

Vuorinen Päivi. The main features of Finnish educational system. CEDEFOP Study Visit "Germany's universties as supplier for business". Stuttgart, Saksa, 16.10.2005

Vuorinen Päivi. Ammattikorkeakoulu asiakkaiden silmin. Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivät. Helsinki, Stadia-ammattikorkeakoulu, Suomi, 12.10.2005

Vuorinen Päivi. Hakijoiden koulutustoiveiden toteutuminen korkeakoulutukseen sijoittumisessa. KeVer-verkoston kahden ryhmän yhteistapaaminen. Jyväskylän AMK, Suomi, 25.1.2005

Vuorinen Päivi. Hakijoiden koulutustoiveiden toteutuminen korkeakoulutukseen sijoittumisessa. Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivät. Jyväskylä, Jyväskylän AMK:n Dynamo, Suomi, 1.12.2004

, Vuorinen Päivi. Koulutusvalinnat ja valintojen perusteet oppilaitoksen opiskelijavalinnan näkökulmasta. Jyväskylän AMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijavalintaseminaari. Jyväskylä, Jyväskylän AMK, sosiaali- ja terveysala, Suomi, 27.4.2004

Vuorinen Päivi. Onko valinnalla väliä, eri näkökulmia valintaan. Ammattikorkeakoulujen sosaali- ja terveysalan opiskelijavalintakokeiden kehittämishankkeen päätösseminaari (valtakunnallinen). Helsinki, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomi, 9.12.2003

Vuorinen Päivi. Ketkä hakevat ja ketkä pääsevät ammattikorkeakouluun. Koulutusjärjestelmä, ammattikoulutus ja työelämä -seminaari. Koulutuksen tutkimuslaitos, Suomi, 13.4.2000