Vuorinen-Lampila Päivi, tutkija

FT
Vuorinen-Lampila Päivi, tutkija
Puhelinnumero:
+358 50 428 0801
Huone:
RUU A331

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue
Korkeakoulutus -tutkimustiimi
Työ, oppiminen ja koulutus -tutkimustiimi

Olen Päivi Vuorinen-Lampila, pitkän linjan KTL-väkeä. Olen työskennellyt laitoksessa lähes 30 vuoden ajan. Urani alkoi korkeakoulutuksen tutkimuksesta. Toisen asteen yhteistyökokeiluun liittyneiden tutkimusten jälkeen palasin korkeakoulutuksen teemoihin. Olen tutkinut korkeakoulutukseen hakeutumista ja koulutusvalintaa amk:n ja yliopiston välillä, valintojen tarkentamista opintojen aloittamisen jälkeen, opintojen keskeyttämistä ammattikorkeakoulussa, opntourien ja -polkujen etenemistä yliopistossa sekä valmistuneiden työllistymistä (molemmat korkeakoulusektorit). Väittelin korkeakoulutettujen työllistymiseen liittyvästä aiheesta syyskuussa 2018 (aikuiskasvatustiede). Perustutkinnon olen suorittanut historiasta ja yhteiskuntatieteistä. Minulla on myös aineenopettajan koulutus.

Asiantuntijuuden alueet

  • Korkeakoulutuksesta valmistuneiden siirtyminen ja sijoittuminen työelämään.
  • Korkeakoulutuksen opintourat ja niiden ohjautumiseen vaikuttavat tekijät
  • Korkeakoulutukseen hakeutuvien koulutusvalinta ja sen perusteet

Tutkimusprojektit

Päättyneet tutkimusprojektit