Sarja Anneli, erikoistutkija emerita

KT, dosentti (aikuiskasvatustiede)
Sarja Anneli, erikoistutkija emerita
Sähköposti:
anneli.sarja@jyu.fi

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5211-9017
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4556852?lang=fi_FI

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue

Asiantuntijuusalueet:

  • Yhteisöllinen oppiminen, ryhmäoppiminen, dialogioppiminen
  • Käytäntöpainotteinen lähestymistapa (erit. toiminnan teoria)
  • Laadullinen tutkimus (erit. diskurssianalyysi)

Tutkimusalueet:

  • Opettajuus muuttuvissa työ- ja oppimisympäristöissä
  • Vuorovaikutus ja oppiminen yliopisto-opiskelussa