Sarja Anneli, erikoistutkija

KT, dosentti (aikuiskasvatustiede)
Sarja Anneli, erikoistutkija
Sähköposti:
anneli.sarja@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 482 7496

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5211-9017

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue
Vuorovaikutus ja dialogi oppimisyhteisöissä -tiimi

Asiantuntijuusalueet:

  • Yhteisöllinen oppiminen, ryhmäoppiminen, dialogioppiminen
  • Käytäntöpainotteinen lähestymistapa (erit. toiminnan teoria)
  • Laadullinen tutkimus (erit. diskurssianalyysi)

Tutkimusalueet:

  • Opettajuus muuttuvissa työ- ja oppimisympäristöissä
  • Vuorovaikutus ja oppiminen yliopisto-opiskelussa