Julkaisut

Pöysä, S., Pesu, L., Pulkkinen, J., Lerkkanen, M.-K., Rautopuro, J., Kupiainen, S., . . . Hotulainen, R. Tytöt ja pojat koulussa : miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa?. : Valtioneuvoston kanslia (2018). Open access