Pennanen Matti, projektitutkija

Pennanen Matti, projektitutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4627
Huone:
RUU D3

Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4584134

KM, luokanopettajakoulutus

Matti Pennanen on työskennellyt pääsääntöisesti opettajan ammatilliseen kehittymiseen liittyvissä tutkimushankkeissa. Keskeisimpinä teemoina ovat olleet opettajien vertaisoppimisen käytänteet ja mentorointi. Pennanen on mukana Erasmus+-rahoitetussa Promentors-hankkeessa, jossa on tarkoituksena kehittää israelilaisten koulutusjärjestelmän mentorointikäytänteitä. Lisäksi Pennanen viimeistelee kasvatustieteen väitöstutkimusta Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Tutkimuksen aiheena on vertaisryhmämentoroinnin käytänne osana opettajien ammatillista kehittymistä, hyödyntäen käytäntöarkkitehtuuriteoriaa.

Asiantuntijuus

  • Opettajan ammatillinen kehittyminen
  • Opetusalan vertaisoppimisen käytänteet
  • Mentorointi

Painoalue

Tiimi

Projektit

  • PromentorsPromoting Mentors’ Work in Education