Pennanen Matti, projektitutkija

Koulutuksen tutkimuslaitoksen yhteistyökumppani
Pennanen Matti, projektitutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4627
Huone:
RUU D3

Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4584134

KM, luokanopettajakoulutus

Matti Pennanen tekee tällä hetkellä kasvatustieteen väitöstutkimusta Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksen aiheena on vertaisryhmämentoroinnin käytänteen suhde opettajien ammatilliseen kehittymiseen, hyödyntäen teoriaa käytänteiden arkkitehtuurista. Hän on osallistunut useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, joissa on perehdytty opetusalan yhteistoiminnallisiin käytänteisiin ammatillisen kehittymisen tukena. Erityisesti häntä kiinnostavat mentorointiin liittyvät teemat.

Asiantuntijuus

  • Opettajan ammatillinen kehittyminen
  • Opetusalan yhteistoiminnalliset käytänteet
  • Mentorointi

Painoalue

Tiimi

Projektit

  • Verme2 - Opetusalan vertaisryhmämentorointi ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin tukena
  • EFFeCT - European Methodological Framework for Facilitating Teachers’ Collaborative Learning