Esitykset

Lestinen Leena, Valleala Ulla Maija. How students incorporate responsibility into their teacher-to-be identity in the final phase of Bachelor´s studies. ECER 2019 Conference. Hampuri, Saksa, 5.9.2019

Lestinen Leena. Maailmankansalaisuus ja maailmankansalainen arvona ja tavoitteena - fenomenografisen metodin tarkastelua opettajaopiskelijoiden tutkimuksessa. Kansalliset kasvatustieteen päivät 2018. Tampere, Suomi, 15.11.2018

Kiviniemi Ulla, Autio-Hiltunen Marjo, Lestinen Leena. How do the Young People in Finland See themselves as Citizens and as Europeans?. ECER 2018. Bolzano, Italia, 6.9.2018

Lestinen Leena, Valleala Ulla Maija. Teacher Students´ Constructions of Relational Agency in a University-School Cooperation Project. ECER 2018 Conference. Bolzano, Italia, 6.9.2018

Lestinen Leena, Valleala Ulla Maija. Developing teacher-students´ professional growth through university-school collaboration. 11th Annual International Southern African-Nordic Centre (SANORD) 2018 Conference. Jyväskylä, Suomi, 16.8.2018

Autio-Hiltunen Marjo, Kiviniemi Ulla, Lestinen Leena. Conceptions of National Cultural Identity and Europeanness among Young People in Finland. The CiCe Association Conference 2018: Citizenship & Identity in a "Post-Truth" world. Varsova, Puola, 11.5.2018

Lestinen Leena, Valleala Ulla Maija, Jääskelä Päivikki. Class teacher students´conceptions of teachers´professional responsibility. NERA - Congress of the Nordic Educational Research Association. Kööpenhamina, Tanska, 24.3.2017

Valleala Ulla Maija, Lestinen Leena, Jääskelä Päivikki. Miten luokanopettajaopiskelijat ymmärtävät moraalisen ja sosiaalisen vastuun opintojen nivelvaiheessa. Kasvatustieteen päivät. Turku, Suomi, 17.11.2016

Lestinen Leena, Valleala Ulla Maija, Jääskelä Päivikki. Student teachers´conceptions of responsibility in classroom teacher education - the first phase of study. ISNITE 2016 - 4th Interational Symposium on New Issues in Teacher Education. Savonlinna, Suomi, 1.9.2016

Lestinen Leena, Naukkarinen Aimo, Valleala Ulla Maija. Teemaryhmä: Opiskelijoiden osallisuus tutkimukseen, opetukseen ja kehittämiseen. Peda-forum-päivät 2016 Jyväskylässä 17.-18.2016. Jyväskylä, Suomi, 17.8.2016

Autio-Hiltunen Marjo, Kiviniemi Ulla, Lestinen Leena. Kultturinen identiteetti muutoksessa? Koululaisten käsityksiä eroista nuorten ja vanhempien sukupolvien välillä. Kasvatustieteen päivät. Vaasa, Suomi, 20.11.2015

Lestinen Leena, Karhuvirta Tiina. Kansalaiskasvatuksen teemaryhmän esitysten yhteenveto ja ryhmäkeskustelu. Kasvatustieteen päivät. Oulu, Suomi, 21.11.2014

Lestinen Leena. Demokratiakasvatuksen edistäminen - lähtökohtana Gert Biestan näkemykset. Kasvatustieteen päivät. Oulu, Suomi, 20.11.2014

Lestinen Leena. Intercultural competences as a bridge between foreign language education and citizenship education. European Conference on Educational Research (ECER). Porto, Portugali, 4.9.2014

Lestinen Leena. Intercultural competences as a bridge between foreign language education and citizenship education. EERA Conference "The Past, Present and Future of Educational Research in Europe". Porto, Portugali, 4.9.2014

Lestinen Leena. Towards active citizenship with the help of school textbooks. Sixteenth Annual CiCe Network Conference: Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education. Olsztyn, Puola, 14.6.2014

Lestinen Leena. Kansalaiskasvatus tutkimuksen valossa - katsaus kirjallisuudeen parilta vuosikymmeneltä. Kasvatustieteen päivät. Jvväskylä, Suomi, 22.11.2013

Lestinen Leena, Karhuvirta Tiina. Promoting democracy education among teachers and youth workers - trainee reflections on a workshop in Eastern Finland. 15. Annual CiCe Network Conference: Identities and citizenship education: controversy, crisis and challenges. Lissabon, Portugali, 14.6.2013

Lestinen Leena, Karhuvirta Tiina. Alakoulussa aktiiviseksi - mielekästä osallistumista oppilaskunnissa, järjestöissä vai missä?. Kasvatustieteen päivät. Helsinki, Suomi, 23.11.2012

Lestinen Leena. Reviewing the construction of current migration discourse through a multidisciplinary mailing list. Annual CiCe Network Conference: Creating communities: local, national and global. York, Iso-Britannia, 26.5.2012

Lestinen Leena, Turunen Natalia. Developing intercultural skills of Finnish students for their language-practice in Russia. The 49th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association. Kööpenhamina, Tanska, 9.3.2012

Lestinen Leena. Kasvatusta tulevaisuuteen koulussa - kansalaisjärjestöt osallisuuden vahvistajina. Kasvatustieteen pävät. Joensuu, Suomi, 25.11.2011

Lestinen Leena. Maahanmuuttajien integraatio koulutuspolitiikassa: Suomi uudessa MIPEX-kehyksessä?. ETMU Days. Jyväskylä, Suomi, 27.10.2011

Turunen Natalia, Lestinen Leena. Kulttuurienvälinen valmentaminen osaksi kieliharjoittelua. ETMU Days. Jyväskylä, Suomi, 27.10.2011

Lestinen Leena, Bagdonaite Giedre. The policy findings in Baltic and Nordic countries (Migrant Education in Europe). CiCe 13th Annual Conference: Europe´s Future: Citizenship in a Changing World. Dublin, Irlanti, 9.6.2011

Lestinen Leena, Graeffe Leena, Korhonen Riitta. Human rights in the work if a class teacher reflected by Finnish teacher students. NERA 2011 Congress: "Rights and Education". Jyväskylän yliopisto, Suomi, 11.3.2011

Lestinen Leena. Koulun ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö alakoulun kansalaiskasvatuksessa. Asiantuntijatoimijoiden kokemuksia ja odotuksia. Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät. Jyväskylän yliopisto, Suomi, 18.2.2011

Lestinen Leena, (TY/ROKL) Riitta Korhonen. Formal and non-formal learning for citizenship: some perceptions among tomorrow's teachers in Finland. NERA's 38th Congress: Active citizenship. Malmö, Ruotsi, 12.3.2010

Lestinen Leena. Opiskelijoiden käsityksiä aktiivisesta kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi, 27.11.2009

Lestinen Leena. Kansalaiskasvatus ja tutkija-opettajan kansainvälistyminen?. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi, 27.11.2009

(TY/ROKL) Riitta Korhonen, Lestinen Leena. Learning citizenship education in university: Views and experiences of Finnish class teacher students. CiCe Conference: Human Rights and Citizenship Education. Malmö, Ruotsi, 21.5.2009

Lestinen Leena, Korhonen Riitta. Kansalaiseksi kasvattamaan kouluyhteisössä - miten opettajaksi opiskelevat valmistautuvat tulevan koulutyönsä haasteisiin. "Kansalaisyhteiskunnan teoria, tutkimus ja käytäntö": Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 5.-6.2.2009. Jyväskylä, Suomi, 5.2.2009

Lestinen Leena. Monikulttuurinen kasvatus - kansainvälistyvän yliopiston pedagoginen haaste?. Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus: käsitteet ja tulokulmat. Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus-osaamiskeskuksen syysseminaari. Jyväskylä, Suomi, 9.12.2008

Lestinen Leena. Millä eväillä kansalaiseksi kasvattamaan? Kansalaiskasvatuksesta opettajankoulutuksessa. Kasvatustieteen päivät. Turku, Suomi, 28.11.2008

Garam Irma, Lestinen Leena. Korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tutkimus Suomessa: katsaus. Korkeakoulututkimuksen juhlasymposium. Jyväskylä, Suomi, 26.8.2008

Lestinen Leena. Korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tutkimus - työryhmäkeskustelun koontia. Korkeakoulututkimuksen juhlasymposium. Jyväskylä, Suomi, 26.8.2008

Lestinen Leena. Intercultural / multicultural competence as an element to be taught. Diversity and Global Education Conference. Helsinki, Suomi, 25.5.2008

Lestinen Leena. Näkökulmia monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen oppilaitoksissa. Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (APO). Jyväskylä, Suomi, 12.12.2007

Lestinen Leena. Oppiminen ulkomailla opettamisen kokemuksessa?. Kasvatustieteen päivät 2007. Vaasa, Suomi, 23.11.2007

Lestinen Leena, Riitaoja Anna-Leena. Teachers in exchange - from a big picture to a group portrait. International conference: Academic mobility: Blending perspectives. Turku, Suomi, 23.9.2006

Lestinen Leena. As a researcher in the process of a narrative inquiry. European Conference on Educational Research (ECER). Geneve, Sveitsi, 13.9.2006

Lestinen Leena. Vieraskielisen opetuksen tuki. Puheenvuoroja vieraskielisen opetuksen kehittämisestä. Jyväskylä, Suomi, 8.1.2004

Lestinen Leena. Snapshots of the Conference: Programme Coordinator's Reflections at the Closing Session. UNESCO Conference on Intercultural Education: Teaching and Learning of Intercultural Understanding, Human Rights and a Culture of Peace. Jyväskylä, Suomi, 18.6.2003

Lestinen Leena. UNESCO Conference Slide Show (manuscript by Leena Lestinen, photographs by Martti Minkkinen and music "Tarantula" by Kai Nieminen). UNESCO Conference on Intercultural Education: Teaching and Learning for Intercultural Understanding, Human Rights and a Culture of Peace. Jyväskylä, Suomi, 18.6.2003

Lestinen Leena. Simulaatiopelit ja Critical Incidents -tyyppinen kirjallinen ja videomateriaali monikulttuurisuuskoulutuksessa. MONSU - Ideapäivä. Helsinki, Suomi, 28.9.2002

Lestinen Leena. Kansainvälinen opetus yliopistojen opetuksenkehittämisessä. Korkeakoulututkimuksen VIII kansallinen symposium. Jyväskylä, Suomi, 29.8.2002

Lestinen Leena. Constructing otherness instead of interculturalism? Some observations about intercultural education. NERA's (Nordic Educational Research Association) 30th Congress "Education and Cultural Diversities". Tallinna, Viro, 8.3.2002

Lestinen Leena. Monikulttuuriosaaminen ja sterotypioiden törmäyskurssi. YK-liiton YK:n ihmisoikeuksien päivän seminaari "Kehitystä ilman syrjintää?". Kerava, Suomi, 10.12.2001

Lestinen Leena. Kulttuurienvälisyyttä ja arkipäivän semiotiikkaa. Monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatus asiantuntijakoulutuksessa. Jyväskylä, Suomi, 6.10.2001

Lestinen Leena. Russian Sou/ap - sterotypes in unofficial talk. Ethnographic and Qualitative Research in Education (EQRE) Conference. Albany, NewYork, Yhdysvallat, 2.6.2001