Lestinen Leena, vieraileva tutkija

PhD (Education) Eläkkeellä 1.1.2021 alkaen
Lestinen Leena, vieraileva tutkija
Puhelinnumero:
+358 50 599 3088

Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4593267

Painoalue:  Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt
Tutkimustiimit: Kansalais- ja demokratiakasvatus, Opettajana kehittyminen

Asiantuntijuusalueet

  • Osallisuus, osallistuminen, toimijuus
  • Kansalaiskasvatus (citizenship education), demokratiakasvatus
  • Monikulttuurisuus, kulttuurienvälisyys

Tutkimusaiheet

  • Osallisuus ja toimijuus pedagogisessa kontekstissa
  • Opettajan ammatillinen vastuu
  • Kasvatuksen globaalit ulottuvuudet pedagogisesta näkökulmasta

Opetusyhteistyö

  • Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos