29.05.2018

Kyösti Sohvi, projektitutkija

KM
Kyösti Sohvi, projektitutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 5187
Huone:
RUU D323

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue
Opetus, opiskelu ja oppiminen yliopistossa -tutkimustiimi

Sohvi Kyösti työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tukimuslaitoksella. Hän tekee töitä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa OHO!-hankkeessa (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa). Hankkeessa hän on mukana tutkimassa yliopisto-opiskelijoiden toimijuutta: miten opiskelijan toimijuus rakentuu sekä ja miten sitä voidaan arvioida ja tukea.

Linkit:
www.ohohanke.fi