KAPPAS! på svenska

KAPPAS! vad är det?

  • KAPPAS! undersöker finländska universitets- och yrkeshögskolestuderandes generiska färdigheter och deras utveckling under högskolestudiernas gång.
  • KAPPAS! producerar viktig information för högskolorna om studerandenas kunnande som hjälp för utvecklingen av undervisningen och utbildningen.
  • De studerande som deltar i testerna får information om nivån på deras egna generiska färdigheter.

Vad undersöks?

Vem undersöks?

  • Studerande som börjat en lägre högskoleutbildning samt studerande i slutskedet av studierna.
  • I undersökningen deltar 11 universitet och 7 yrkeshögskolor.
  • Från varje högskola testas ungefär 200 studerande i början av sina studier och kring 300 i slutskedet av studierna.

När görs undersökningen?

  • Undersökningen sker elektroniskt och genomförs under hösten 2019.
  • Resultaten rapporteras 2020.