AVOT-hankkeen arviointi


Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen (ESR 2015 - 2018) tavoitteena on ollut vastata työelämästä nouseviin osaamistarpeisiin ja luoda toimintamalli, jossa avointa korkeakouluopetusta järjestetään korkeakoulujen yhteistyönä. Hankkeeseen liittyi ulkopuolinen arviointitutkimus, joka toteutettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella 1.6.2016 - 30.4.2018. Hankkeen tieteellisenä johtajana toimi professori Jussi Välimaa, hankkeen päävastuullisena tutkijana toimi KT erikoistutkija Helena Aittola ja tutkijana YTM projektitutkija Taru Siekkinen.

Helena Aittola, Taru Siekkinen & Jussi Välimaa (2018).
Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi. LOPPURAPORTTI. Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7567-8 

Helena Aittola, Taru Siekkinen, Satu Hakanurmi & Merja Karjalainen (2018).
Miten työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus vastaisi paremmin työelämän osaamistarpeisiin? – AVOT-hanke kehitti toimintamallin. Yliopistopedagogiikka 2/2018 Työelämäteemanumero I osa.