Koulutuksen tutkimuslaitos

Johtokunta

Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtokunta 1.1.2018 - 31.12.2021

 

Puheenjohtaja

Marja-Leena LAAKSO
Vararehtori

Jäsen (varajäsen)

 • Projektipäällikkö Tiina Silander, opetus- ja kulttuuriministeriö
  (Opetusneuvos Kari Nyyssölä, Opetushallitus)
 • Professori Terhi-Anna Wilska, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  (Dekaani Minna-Riitta Luukka, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
 • Dekaani Anna-Maija Poikkeus, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
  (Lehtori Matti Rautiainen, kasvatustieteiden ja psykologian laitos)
 • Rehtori Ari Pokka, Schildtin lukio
  (Rehtori Seija Nykänen, Vaajakosken koulu)
 • Suunnittelija Jaana Kettunen, koulutuksen tutkimuslaitos (Suunnittelija Eija Puhakka, koulutuksen tutkimuslaitos)
 • Erikoistutkija Matti Taajamo, koulutuksen tutkimuslaitos (Yliopistotutkija David Hoffman, koulutuksen tutkimuslaitos)

Valmistelija KTL:n johtaja, professori Jussi Välimaa

Sihteeri Mira Strömmer

Jaa |
KTL pähkinänkuoressa