Koulutuksen tutkimuslaitos

Koulutuksen tutkimuslaitoksen organisaatio

Painoalueet ja tutkimustiimit

Laitoksen tutkimus organisoituu kolmelle painoalueelle tutkimustiimeihin (ks. kuvio). Lisätietoja painoalueista. 


Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa. Se mm. vahvistaa laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tutkimus-, julkaisu- ja henkilöstöstrategiat. Johtokunnan jäsenet edustavat opetushallintoa, koulutuksen kenttää, Jyväskylän yliopiston laitoksia ja tutkimuslaitoksen henkilöstöä.

Johtajat

Laitoksen johtajana toimii professori Jussi Välimaa (1.8.2017-). Varajohtajat ovat professori Päivi Häkkinen ja professori Päivi Tynjälä.

Johtoryhmä

Johtoryhmä on laitoksen johtajaa avustava epävirallinen elin. Siihen kuuluvat painoalueiden ja palvelutiimien johtajat sekä henkilökunnan edustajat.

Palvelutiimi

 

Jaa |
KTL pähkinänkuoressa