Koulutuksen tutkimuslaitos

Koulutuksen tutkimuslaitoksen historiaa

Koulutuksen tutkimuslaitoksen nykymuotoinen toiminta ulottuu vuoteen 1968, jolloin perustettiin valtakunnallinen Kasvatustieteiden tutkimuslaitos (KTL). Laitoksen perustaminen oli osa tuolloin ajankohtaista hanketta perustaa Jyväskylään täysimittainen yliopisto Kasvatusopillisen korkeakoulun seuraajaksi. Tärkeä perustelu tutkimuslaitokselle oli myös tarve tuottaa tutkimustietoa koulu-uudistusten valmisteluun, erilaisten vaihtoehtojen vertailuun ja arviointiin sekä uudistusten toimeenpanon seurantaan.

KTL:n perustamista kuitenkin edelsi jo vuodesta 1957 toiminut säätiöpohjainen Kasvatustieteellinen tutkimuskeskus. Tutkimus suuntautui jo tuolloin vahvasti koulutuksen kansainvälisiin arviointitutkimuksiin. Tutkimuskeskuksen merkittävänä tukijana toimi vuodesta 1960 lähtien Kasvatustieteiden Edistämisseura. Seuran tehtäväksi määriteltiin tuolloin mm. esittää tutkimustehtäviä, antaa apurahoja ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen perustaminen 1968 merkitsi kasvatustieteisiin perustuvan koulutustutkimuksen ja sitä koskevan tiedottamisen valtakunnallista vastuuttamista juuri perustetun uuden yliopiston tehtäväksi. Hallinnollisesti tutkimuslaitos on siitä lähtien toiminut Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena.

1.6.1996 laitoksen nimi muutettiin Koulutuksen tutkimuslaitokseksi. Nimellä haluttiin korostaa tutkimuksen monitieteisyyttä ja laitoksen suuntautumista entistä vahvemmin kansainväliseen koulutusta koskevaan tutkimusyhteistyöhön.

Tutkimuslaitoksen toiminnassa on ollut alusta lähtien keskeistä perustutkimuksen ja erilaisten soveltavan tutkimuksen paradigmojen yhdistäminen. Moniparadigmaisuus ilmenee myös kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen metodologian rinnakkaiselona ja tasavertaisena kehittämisenä. Koulutuksen tutkimuslaitos onkin nykyään ainutlaatuinen Suomessa sekä medotodologisesti että tutkimuspanokseltaan. Laitos huolehtii edelleenkin laajasti kasvatus- ja koulutusalan julkaisutoiminnasta ja tiedottamisesta.

Tutkimuslaitos on ollut myös huomattava koulutuspaikka. Suomen yliopistojen monilla laitoksilla on oppituolinhaltijoita, jotka ovat työskennelleet ja väitelleet työskennellessään tutkimuslaitoksessa. Esimerkiksi 1960- ja 1970-luvuilla monien kasvatustieteen ja muidenkin käyttäytymistieteiden väitöskirjojen tietojenkäsittely suoritettiin tutkimuslaitoksessa. Tällä hetkellä laitos tarjoaa laajamittaista tutkijakoulutusta yhteistyössä eri tiedekuntien kanssa.

Laitoksen johtajina ovat toimineet:
Juhani Karvonen, - 1974
Raimo Konttinen, 1975 - 1976
Oiva K. Kyöstiö, 1976 - 1977
Marjatta Marin, 1977 - 1979
Jouko Kari, 1980 - 1990
Erkki Kangasniemi , 1991 - 1996
Jouni Välijärvi, 1996 - 2017
Jussi Välimaa, 1.8.2017 -

 

Valokuvat ylhäältä lukien

 

Kuva 1: Leena Malinen ja optinen lukija. Laitteella luettiin koulusaavutuskokeiden monivalintatehtävien optisia vastauslomakkeita 1970- ja 1980-luvuilla. Optinen lukija oli ensimmäinen monivalintoja lukeva laite Suomessa, ja sitä käytettiin myös kielten ylioppilaskokeiden monivalintatehtävien lukemiseen. Luettu tieto tallentui magneettinauhayksikön nauhalle.

Kuva 2: Koulutuksen tutkimuslaitosta edeltäneen Kasvatustieteellisen tutkimuskeskuksen henkilökuntaa 1960-luvun alussa. Kuvassa vasemmalta: Oiva Ylinentalo, Reijo Ala-Kurikka ja Jorma Kuusinen.

Kuva 3: Tietotekniikkaa 1970-luvun lopussa.

Kuva 4: IEA:n yleiskokous 1980 Jyväskylässä. Eturivissä vasemmalta: professorit Torsten Husén, David Walker ja Benjamin Bloom. Toisessa rivissä oikealla: IEA:n puheenjohtaja, professori Neville Postlethwaite.

Kuva 5: Jyväskylän lyseon ovet avautuivat ensimmäistä kertaa tytöille syksyllä 1973. Taustalla laitoksen toimitilat 1978-2003. (Keski-Suomen museon kuva-arkisto)

Kuva 6: Opetusministeri Kaarina Suonio tutustumassa tietokoneiden opetuskäytön kokeiluun Jyrki Leijalan opastuksella 1980-luvun puolivälissä.

Jaa |

KTL pähkinänkuoressa