Koulutuksen tutkimuslaitos

Laadukasta koulutustutkimusta vuodesta 1968

Koulutuksen tutkimuslaitos on vuonna 1968 perustettu valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus, jossa työskentelee n. 80 henkilöä. Tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena.

Ajassa asiantuntevasti

Koulutuksen tutkimuslaitos tutkii koko koulutusjärjestelmää perusopetuksesta korkeakoulutukseen, aikuisten oppimiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteisiin. Myös oppiminen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, kuten työelämässä ja verkkoympäristöissä, on tutkimuskohteena.

Tutkimuslaitos on erikoistunut laajoihin kansainvälisiin vertailututkimuksiin, joista tunnetuin on PISA. Yhtä hyvin laitos tekee kansallisia sekä alueellisia oppimista ja yksittäisten koulujen toimintaa edistäviä tutkimuksia.

Sidosryhmät arvostavat Koulutuksen tutkimuslaitoksessa erityisesti tieteellistä korkeatasoisuutta, luotettavuutta, riippumattomuutta, ajankohtaisuutta ja asiantuntevuutta (mielikuvatutkimus 2005). Laitos on toiminnassaan verkostoitunut laajasti kansalliseen ja kansainväliseen tiedeyhteisöön.

Tutkimuksesta toimijoille ja päättäjille

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tavoitteena on tukea opettajia, oppilaitoksia ja päätöksentekijöitä oppimisen edistämisessä ja koulutuksen kehittämisessä.

Tutkimuslaitos tekee yhteistyötä koulutuksen kehittämisessä muun muassa eri ministeriöiden, Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) sekä lukuisien alueellisten ja paikallisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyö ulottuu myös kouluihin, josta esimerkkeinä mainittakoon opettajien mentorointi ja Peda.net-kouluverkkohanke.

Laitoksen tutkijat osallistuvat aktiivisesti koulutuskeskusteluun päätöksentekijöiden, oppilaitosten ja tiedotusvälineiden kanssa. He ovat kysyttyjä asiantuntijoita myös opettajien täydennyskoulutuksessa.

Laitoksella on valtakunnallinen tiedonvälitystehtävä koulutustutkimuksen alueella. Tätä laitos toteuttaa julkaisemalla Kasvatus- ja Yliopistopedagogiikka-lehteä, populaareja kirjoja, kolmea julkaisusarjaa sekä tekemällä laajaa yhteistyötä kaupallisten ja muiden tiedekustantajien kanssa. Osa tiedonvälitystä on myös kaikille avoin tiedotepalvelu.

Tutkijoiden kouluttaminen

Keskeinen osa tutkimuslaitoksen toimintaa on tutkijoiden kouluttaminen. Laitos ohjaa vuosittain noin 20 tohtoriksi aikovaa Jyväskylän ja muiden yliopistojen jatko-opiskelijaa. Laitoksen vahvuutena on myös tutkimusmenetelmien hallinta ja metodikoulutus.

Jaa |
KTL pähkinänkuoressa