Publications

Vuorinen-Lampila, P. Korkeakoulutuksen eriytyvät työelämätulokset. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2018). Open access

Vuorinen-Lampila, P. Gender segregation in the employment of higher education graduates. Journal of Education and Work, 29 (3), 284-308 (2016). doi:10.1080/13639080.2014.934788 Open access

Vuorinen-Lampila, P. Korkeakoulutettujen työelämänäkymät. Talous ja yhteiskunta, 42 (3), 42-47 (2014). Open access

Puhakka, A., Rautopuro, J., Tuominen, V., & Vuorinen-Lampila, P. Current employability and graduate employment research in Finland. In S. Ahola, & D. Hoffman (Eds.), Higher education research in Finland: emerging structures and contemporary issues (pp. 357-381). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (2012).

Stenström, M.-L., Virolainen, M., Vuorinen-Lampila, P., & Valkonen, S. Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opintourat. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2012). http://ktl.jyu.fi/img/portal/23031/g045.pdf Open access

Vuorinen-Lampila, P. Rakentajatko päteviä lukioverkon kehittäjiä?. Keskisuomalainen (2012)., 20.1.2012).

Vuorinen-Lampila, P., & Stenström, M.-L. Higher education graduates' employment and the uncertainty of working life. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 131-152). Dordrecht: Springer (2012). Open access

Vuorinen-Lampila, P., Virolainen, M., & Valkonen, S. Opintopolkujen yksilöllistyminen ja siirtymät korkeakoulutuksessa. In P. Atjonen (Ed.), Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen (pp. 112-125). Helsinki, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2012).

Kouvo, A., Stenström, M.-L., Virolainen, M., & Vuorinen-Lampila, P. Opintopoluilta opintourille: katsaus tutkimukseen. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2011). Open access

Kallio, E., & Vuorinen, P. Hitaus kunniaan valinnoissa. Keskisuomalainen, p. 4 (2010)., 15.5.2010).

Vuorinen, P. Minne töihin opintojen jälkeen?. Fakta AMK -kalenteri, pp. 170-173 (2010).).

Virolainen, M., Vuorinen, P., Stenström, M.-L., & Valkonen, S. Riittääkö hyvä työllistyminen ammattikorkeakoulujen tavoitteeksi?. Tiedepolitiikka, 33 (1), 17-24 (2008).

Vuorinen, P. Study choices of higher education applicants and their preliminary knowledge. In P. Vuorinen (Ed.), Réformes de l'enseigement supérieur: nouveaux étudiants? nouveaux enseigements? (pp. 65-77). Brussells: Haute Ecole Francisco Ferrer (2007).

Vuorinen, P., & Valkonen, S. Korkeakoulutuksesta työelämään. Työhön sijoittuminen ja työelämävalmiudet kaupan ja tekniikan alalla. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2007). http://ktl.jyu.fi/img/portal/7646/Tutkimusraportti.pdf

Vuorinen-Lampila, P., & Valkonen, S. Korkeakoulutuksesta työelämään : työhön sijoittuminen ja työelämävalmiudet kaupan ja tekniikan alalla. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2007). Open access

Vuorinen, P. Yliopisto-opetus on asiantuntevaa ja ajantasaista. Acatiimi, (3), 22-24 (2006).

Vuorinen, P. Hakijoiden koulutustoiveiden toteutuminen korkeakoulutukseen sijoittumisessa. KEVER-verkkolehti, (2) (2005). http://www.piramk.fi/kever/kever.nsf/

Vuorinen, P., & Valkonen, S. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten koulutustavoitteiden toteuttajina. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2005). Open access

Vuorinen, P. Vetoa ja työntöä yliopisto-opintoihin. Actuumi, Vol 14 (3:2004), 11 (2004).

Vuorinen, P. Ammattikorkeakoulu vastaa käytäntöön suuntautuneiden koulutuskysyntään. KEVER-verkkolehti 4/2003. KEVER, (4) (2003). http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf

Vuorinen, P., & Valkonen, S. Ammattikorkeakouluun vai yliopistoon? Korkeakoulutukseen hakeutumisen orientaatiot. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2003).

Vuorinen, P. Hakijoiden tietämys ammattikorkeakoulujen työelämäyhteydestä ja opintojen keskeyttäminen. In P. Kokko (Ed.), Kuuluuko keskeyttäminen kenellekään? Opedin K-renkaan loppuraportti (pp. 40-46). Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu (2002).

Vuorinen, P. Koulutusjärjestelmäryhmä innokkaasti alkuun. Kever, 1 (1 / 2002) (2002). http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf

Vuorinen, P. Missä vika, kun AMK-opinnot keskeytyvät?. In P. Kokko, & S. Kolehmainen (Eds.), Mutkatonta opiskelua? Puheenvuoroja ammattikorkeakouluopintojen edistämisestä (pp. 19-32). Hämeenlinna: OPED-projekti, Hämeen ammattikorkeakoulu (2001).

Vuorinen, P. Opintojen keskyttäminen ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 3 (2), 39-47 (2001).

Vuorinen, P., & Valkonen, S. Opintojen keskyttäminen ammattikorkeakoulussa oppilaitoksen näkökulmasta. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2001).

Vuorinen, P. Kaksoistutkinnolla pohjaa ammattikorkeakouluopinnoille. In Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista. (pp. 53-65). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2000).

Vuorinen, P., & Mäkinen, R. Ammattikorkeakoulu ja alueellinen koulutuskysyntä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 2. (1.), 23-33 (2000).

Vuorinen, P., & Mäkinen, R. Keitä ovat ammattikorkeakouluopiskelijat?. In Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista. (pp. 87-100). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2000).

Vuorinen, P., Valkonen, S., & Mäkinen, R. Keitä opiskelijoiksi ammattikorkeakouluun? Ammattikorkeakouluun hakeutuminen ja opiskelijavalinnan tulos. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2000).

Mäkinen, R., Vuorinen, P., Trant, A., Voncken, E., Frangos, C., Branson, J., . . . Donnabháin, D. Ó. Reconciling Liberal and Vocational Education. : Curriculum Development Unit (1999).

Vuorinen, P. Valinnaisuus haastaa valstuulliseen opiskeluun. Spektri. Opetushallituksen lehti, 8 (2), 32-33 (1999).

Vuorinen, P. Valinnaisuus haastaa vastuullisuuteen ja yhteistyön opetteluun. Opettaja, 93 (49), 8-10 (1999).

Vuorinen, P. Inter-schools cooperation and personal study programmes in the youth education experiment. An electronic knowledge base on Finnish and European experience (FINNABASE)osoitteessa: http://www.jyu.fi.finnbase- (1999).

Vuorinen, P., & Mäkinen, R. Double Qualifications by Co-operation between Academic and Vocational Upper Secondary Schools in Finland. In Reconciling Liberal and Vocational Education (pp. 160-187). Dublin: Curriculum Development Unit (1999).

Vuorinen, P., & Valkonen, S. Vastuullinen opiskelija avoimessa koulussa? Tutkimus opiskelemisesta nuorisoasteen koulutuskokeilussa. : Koulutuksen tutkimuslaitos (1999).