Publications

Hökkä, P. K., Räikkönen, E., Ikävalko, H., Paloniemi, S., & Vähäsantanen, K. (2022). Emotional Agency at Work : The Development and Validation of a Measure. Frontiers in Education, 7, Article 852598. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.852598 Open Access

Lau, J., Vähäsantanen, K., & Collin, K. (2022). Teachers’ professional agency in a centralisation-decentralisation system and a hierarchical cultural context : the case of Hong Kong. Pedagogy, Culture and Society, Early online. https://doi.org/10.1080/14681366.2022.2086606 Open Access

Paloniemi, S., Penttonen, M., Eteläpelto, A., Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (2022). Integrating Self-Reports and Electrodermal Activity (EDA) Measurement in Studying Emotions in Professional Learning. In M. Goller, E. Kyndt, S. Paloniemi, & C. Damşa (Eds.), Methods for Researching Professional Learning and Development : Challenges, Applications and Empirical Illustrations (pp. 87-109). Springer. Professional and Practice-based Learning, 33. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08518-5_5

Vilppola, J., Lämsä, J., Vähäsantanen, K., & Hämäläinen, R. (2022). Teacher Trainees' Experiences of the Components of ICT Competencies and Key Factors in ICT Competence Development in Work-Based Vocational Teacher Training in Finland. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 9(2), 146-166. https://doi.org/10.13152/ijrvet.9.2.1 Open Access

Vähäsantanen, K. (2022). Professional identity in changing workplaces : Why it matters, when it becomes emotionally imbued, and how to support its agentic negotiations. In C. Harteis, D. Gijbels, & E. Kyndt (Eds.), Research Approaches on Workplace Learning : Insights from a Growing Field (pp. 29-46). Springer International Publishing. Professional and Practice-based Learning, 31. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89582-2_2 Open Access

Vähäsantanen, K., & Arvaja, M. (2022). The Narrative Approach to Research Professional Identity : Relational, Temporal, and Dialogical Perspectives. In M. Goller, E. Kyndt, S. Paloniemi, & C. Damşa (Eds.), Methods for Researching Professional Learning and Development : Challenges, Applications and Empirical Illustrations (pp. 373-395). Springer. Professional and Practice-based Learning, 33. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08518-5_17 Open Access

Vähäsantanen, K., Räikkönen, E., Paloniemi, S., & Hökkä, P. (2022). Acting Agentically at Work : Developing a Short Measure of Professional Agency. Nordic Journal of Working Life Studies, 12(1), 49-69. https://doi.org/10.18291/njwls.127869 Open Access

Hanhimäki, E., Vähäsantanen, K., & Rantanen, J. (2021). Toimijuuden ja identiteetin yksilölliset ja sosiaaliset painotukset korkeakoulutettujen urapoluilla. Aikuiskasvatus, 41(4), 319-332. https://doi.org/10.33336/aik.112753 Open Access

Rautamies, E., Vähäsantanen, K., Poikonen, P.-L., & Laakso, M.-L. (2021). Trust in the educational partnership narrated by parents of a child with challenging behaviour. Early Years, 41(4), 414-427. https://doi.org/10.1080/09575146.2019.1582475 Open Access

Hökkä, P., Ikävalko, H., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Nordling, A., Rantanen, J., Berner, M., Sorsa, I., Vikman, S., & Räikkönen, E. (2020). Tunnetoimijuus ja sen tuki työssä. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8284-3 Open Access

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Paloniemi, S. (2020). Emotions in Learning at Work : a Literature Review. Vocations and Learning, 13(1), 1-25. https://doi.org/10.1007/s12186-019-09226-z Open Access

Ikävalko, H., Hökkä, P., Paloniemi, S., & Vähäsantanen, K. (2020). Emotional competence at work. Journal of Organizational Change Management, 33(7), 1485-1498. https://doi.org/10.1108/jocm-01-2020-0024 Open Access

Kauppinen, M., Kainulainen, J., Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (2020). Professional agency and its features in supporting teachers’ learning during an in-service education programme. European Journal of Teacher Education, 43(3), 384-404. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1746264

Ursin, J., Vähäsantanen, K., McAlpine, L., & Hökkä, P. (2020). Emotionally loaded identity and agency in Finnish academic work. Journal of Further and Higher Education, 44(3), 311-325. https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1541971 Open Access

Vilppola, J., Hämäläinen, R., Vähäsantanen, K., & Salo, P. (2020). Opettajana jo toimivan opettajaopiskelijan osaamisen kehittyminen : osaamisperustainen ja työelämälähtöinen ammatillinen opettajankoulutus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), 32-51. https://journal.fi/akakk/article/view/95962 Open Access

Vähäsantanen, K., Hökkä, P. K., & Paloniemi, S. (2020). University Teachers’ Professional Identity Work and Emotions in the Context of an Arts-Based Identity Coaching Program. In L. McKay, G. Barton, S. Garvis, & V. Sappa (Eds.), Arts-Based Research, Resilience and Well-being Across the Lifespan (pp. 233-256). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26053-8_13 Open Access

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Räikkönen, E., & Hökkä, P. (2020). Professional agency in a university context : Academic freedom and fetters. Teaching and Teacher Education, 89, Article 103000. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.103000 Open Access

Goller, M., Ursin, J., Vähäsantanen, K., Festner, D., & Harteis, C. (2019). Finnish and German student teachers’ motivations for choosing teaching as a career : The first application of the FIT-Choice scale in Finland. Teaching and Teacher Education, 85, 235-248. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.06.023 Open Access

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2019). Emotions in leaders’ enactment of professional agency. Journal of Workplace Learning, 31(2), 143-165. https://doi.org/10.1108/JWL-07-2018-0086 Open Access

Lampi, E., Vähäsantanen, K., & Rantanen, J. (2019). Uraohjaajien osaaminen ja haasteet työelämän murroksessa. Aikuiskasvatus, 39(3), 208-220. https://doi.org/10.33336/aik.85710 Open Access

Pikkarainen, A., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2019). Ikääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa : työn kohteesta osallistuvaksi aikuiseksi?. Aikuiskasvatus, 39(3), 194-207. https://doi.org/10.33336/aik.85709 Open Access

Pikkarainen, A., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2019). Rehabilitation agency of older adults in group-based intervention. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26(6), 411-422. https://doi.org/10.1080/11038128.2018.1424237 Open Access

Rautamies, E., Vähäsantanen, K., Poikonen, P.-L., & Laakso, M.-L. (2019). Parental agency and related emotions in the educational partnership. Early Child Development and Care, 189(6), 896-908. https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1349763 Open Access

Vähäsantanen, K., & Hämäläinen, R. (2019). Professional identity in relation to vocational teachers’ work : an identity-centred approach to professional development. Learning : Research and Practice, 5(1), 48-66. https://doi.org/10.1080/23735082.2018.1487573 Open Access

Vähäsantanen, K., Räikkönen, E., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2019). A Novel Instrument to Measure the Multidimensional Structure of Professional Agency. Vocations and Learning, 12(2), 267-295. https://doi.org/10.1007/s12186-018-9210-6 Open Access

Eteläpelto, A., Kykyri, V.-L., Penttonen, M., Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Eteläpelto, T., & Lappalainen, V. (2018). A multi-componential methodology for exploring emotions in learning : using self-reports, behaviour registration, and physiological indicators as complementary data. Frontline Learning Research, 6(3), 6-36. https://doi.org/10.14786/flr.v6i3.379 Open Access

Rautamies, E., Koivula, M., & Vähäsantanen, K. (2018). Lastentarhanopettaja lasten autonomian tukijana varhaiskasvatuksessa. Journal of Early Childhood Education Research, 7(1), 53-75. https://jecer.org/wp-content/uploads/2018/06/Rautamies-Koivula-Vahasantanen-issue7-1.pdf Open Access

Eteläpelto, A., Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Lappalainen, V., Eteläpelto, T., & Niskanen, K. (2017). Developing an On-line Application, Emotion Circle (EC) for the Self-assessment of Emotions in Agentic Learning at Work. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), ICERI 2017 Proceedings : 10th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain (pp. 7763-7769). IATED. ICERI proceedings. https://doi.org/10.21125/iceri.2017.2069

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2017). Tutkimus- ja kehittämishankkeen tausta ja lähtökohdat. In K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillinen toimijuus : rakenne, mittari ja tuki (pp. 5-13). University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6980-6 Open Access

Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Mahlakaarto, S., Paavola, V., & Rossi, M. (2017). Kohtaa - osallista - edistä (KOE!) : toimijuusjohtamisen askeleet. Jyväskylän yliopisto. http://www.jyu.fi/toimijuusjohtaminen Open Access

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Mahlakaarto, S. (2017). Teacher educators' collective professional agency and identity : Transforming marginality to strength. Teaching and Teacher Education, 63, 36-46. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.12.001

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2017). Johtamisvalmennuksella toimijuutta esimiestyöhön : työkaluja uudistamiseen, kohtaamiseen ja työidentiteettien tukemiseen. In K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillinen toimijuus : rakenne, mittari ja tuki (pp. 34-48). University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6980-6 Open Access

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2017). The reciprocal relationship between emotions and agency in the workplace. In M. Goller, & S. Paloniemi (Eds.), Agency at Work : An Agentic Perspective on Professional Learning and Development (pp. 161-181). Springer Netherlands. Professional and Practice-based Learning, 20. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60943-0_9

Kauppinen, M., Kainulainen, J., Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (2017). Primary school teachers' professional agency in the course of an in-service training programme. In J. Mena, A. G. V. M. Repiso, F. J. G. Peñalvo, & M. M. D. Pozo (Eds.), Search and research : Teacher education for contemporary contexts (pp. 455-464). Ediciones Universidad de Salamanca. Aquilafuente, 227. https://ediciones.usal.es/wp-content/uploads/2017/07/978-84-9012-769-8.pdf

Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2017). Ammatillinen toimijuus työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä. In K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillinen toimijuus : rakenne, mittari ja tuki (pp. 65-70). University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6980-6 Open Access

Vähäsantanen, K., & Eteläpelto, A. (2017). Agency and Learning in the Work of Software Professionals. In The Impact of Digitalization in the Workplace : An Educational View (pp. 161-179). Springer International Publishing. Professional and Practice-based Learning, 21. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63257-5_11 Open Access

Vähäsantanen, K., Eteläpelto, A., Paloniemi, S., & Hökkä, P. (2017). Toimijuus ja oppiminen ohjelmistoammattilaisten työssä. In K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillinen toimijuus : rakenne, mittari ja tuki (pp. 49-64). University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6980-6 Open Access

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2017). Professional learning and agency in an identity coaching programme. Professional Development in Education, 43(4), 514-536. https://doi.org/10.1080/19415257.2016.1231131 Open Access

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Eteläpelto, A., & Hökkä, P. (2017, 25.1.2017). Vaikutusmahdollisuuksista iloa työhön. Tiedeblogi. https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/realtutkijat Open Access

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2017). Agentic perspective on fostering work-related learning. Studies in Continuing Education, 39(3), 251-267. https://doi.org/10.1080/0158037X.2017.1310097 Open Access

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (Eds.). (2017). Ammatillinen toimijuus : rakenne, mittari ja tuki. University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6980-6 Open Access

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2017). An agency-promoting learning arena for developing shared work practices. In M. Goller, & S. Paloniemi (Eds.), Agency at Work : An Agentic Perspective on Professional Learning and Development (pp. 351-371). Springer Netherlands. Professional and Practice-based Learning, 20. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60943-0_18 Open Access

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Räikkönen, E., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2017). Ammatillisen toimijuuden moniulotteinen rakenne ja mittarikehittely. In K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillinen toimijuus : rakenne, mittari ja tuki (pp. 14-33). University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6980-6 Open Access

Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. Miten sinun suhteesi työhön voi?. Ruusupuiston uutiset, (2). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-2/1-suhde-tyohon Open Access

Rautamies, E., Poikonen, P.-L., Vähäsantanen, K., & Laakso, M.-L. (2016). Teacher–child relationships narrated by parents of children with difficulties in self-regulation. Early Child Development and Care, 186(11), 1846-1858. https://doi.org/10.1080/03004430.2015.1135429 Open Access

Rossi, M., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2016). Tunteita ja tuoksuja : aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Jyväskylässä. Aikuiskasvatus, 36(2), 153-156. https://doi.org/10.33336/aik.88494 Open Access

Collin, K., Paloniemi, S., & Vähäsantanen, K. (2015). Multiple Forms of Professional Agency for (non)crafting of Work Practices in a Hospital Organization. Nordic Journal of Working Life Studies, 5(3a), 63-83. https://doi.org/10.19154/njwls.v5i3a.4834 Open Access

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., & Hökkä, P. (2015). How do novice teachers in Finland perceive their professional agency?. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 21(6), 660-680. https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1044327

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Mahlakaarto, S. (2015). Teacher educators’ collective agency and identity re-negotiation amid tensioned work practices. In D. Garbett, & A. Ovens (Eds.), Teaching for Tomorrow Today (pp. 78-87). Edify Ltd.

Pikkarainen, A., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2015). Older rehabilitees’ life-course agency in Finnish gerontological rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(6), 424-434. https://doi.org/10.3109/11038128.2015.1057221 Open Access

Vähäsantanen, K. (2015). Professional agency in the stream of change : Understanding educational change and teachers' professional identities. Teaching and Teacher Education, 47(April 2015), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.11.006 Open Access

Vähäsantanen, K., & Eteläpelto, A. (2015). Professional agency, identity, and emotions while leaving one’s work organization. Professions and Professionalism, 5(3). https://doi.org/10.7577/pp.1394 Open Access

Eteläpelto, A., Hökkä, P., Paloniemi, S., & Vähäsantanen, K. (2014). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen : hankkeen tausta ja lähtökohdat. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen : luovia voimavaroja työhön! (pp. 17-31). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9 Open Access

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2014). Identity and Agency in Professional Learning. In S. Billett, C. Harteis, & H. Gruber (Eds.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning (pp. 645-672). Springer. Springer International Handbooks of Education. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8902-8_24

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2014). Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä?. Aikuiskasvatus, 34(3), 202-214. https://doi.org/10.33336/aik.94100 Open Access

Herranen, S., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2014). Työelämäinterventioiden toteuttaminen ja tutkimus. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen : luovia voimavaroja työhön! (pp. 32-41). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9 Open Access

Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (2014). Agency-centred coupling — a better way to manage an educational organization?. International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice, 17(2), 131-153. https://doi.org/10.1080/13603124.2013.783932 Open Access

Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M., Eteläpelto, A., Mahlakaarto, S., Rautamies, E., Biskop, K., Lehtinen, E., Poikonen, P.-L., Alestalo, E., Jetsu, K., Männistö, P., Pyhälä-Liljeström, P., Silander, T., Rautiainen, M., Kostiainen, E., Oksanen, E., & Kalliola, S. (2014). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen : luovia voimavaroja työhön!. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9 Open Access

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2014). Järki ja tunteet : kohti toimijuutta tukevaa johtamista. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen : luovia voimavaroja työhön! (pp. 121-144). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9 Open Access

Paloniemi, S., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Eteläpelto, A., & Kalliola, S. (2014). Työkonferenssi työyhteisön toimijuuden kehittämisessä. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen : luovia voimavaroja työhön! (pp. 195-211). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9 Open Access

Vähäsantanen, K. (2014). Ammatillinen toimijuus työelämän muutosvirrassa.. Aikuiskasvatus, 34(2), 129-133. https://doi.org/10.33336/aik.94088 Open Access

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2014). Työidentiteettivalmennus monipuolisen voimavaraistumisen areenana. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen : luovia voimavaroja työhön! (pp. 66-85). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9 Open Access

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Kohti ammatillisen toimijuuden monikytkentäistä vahvistamisohjelmaa. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen : luovia voimavaroja työhön! (pp. 217-226). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9 Open Access

Eteläpelto, A., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Mahlakaarto, S. (2013). Opettajan ammatillinen identiteetti ja toimijuus : haasteita ja ratkaisuja. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 169-179). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2013). What is agency? Conceptualizing professional agency at work. Educational Research Review, 10, 45-65. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.05.001

Vähäsantanen, K. (2013). Vocational teachers' professional agency in the stream of change [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 460. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5054-5 Open Access

Vähäsantanen, K., & Saarinen, J. (2013). The power dance in research interview. Manifesting power and powerless. Qualitative Research, 13(5), 493-510. https://doi.org/10.1177/1468794112451036 Open Access

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Eteläpelto, A., & Rasku-Puttonen, H. (2012). Opettajien ammatillinen identiteetti, toimijuus ja sitoutuminen väljä- ja tiukkakytkentäisessä koulutusorganisaatiossa. Aikuiskasvatus, 32(2), 96–106. https://doi.org/10.33336/aik.93977 Open Access

Hämäläinen, R., & Vähäsantanen, K. (2011). Theoretical and pedagogical perspectives on orchestrating creativity and collaborative learning. Educational Research Review, 6(3), 169–184. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2011.08.001 Open Access

Vähäsantanen, K., & Eteläpelto, A. (2011). Vocational teachers’ pathways in the course of a curriculum reform. Journal of Curriculum Studies, 43(3), 291-312. https://doi.org/10.1080/00220272.2011.557839 Open Access

Vähäsantanen, K., & Hökkä, P. (2011). Agency – Where Is It Found, and How Is It Related to Learning, Identity, Commitment and Well-being. In H. Jian, L. Deen, M. Songge, & P. Simin (Eds.), Proceedings of 7th International Conference on Researching Work and Learning (pp. 1106-1114). Programe of Human Resource Development, East China Normal University.

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Saarinen, J. (2010). Toimijuuden tilat ja tunnot – opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatiossa. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus – Koulutuksen ja työelämän näkökulmia (pp. 141-159). WSOYpro OY.

Vähäsantanen, K., & Eteläpelto, A. (2009). Vocational teachers in the face of major educational reform: Individual ways of negotiating professional identities.. Journal of Education and Work, 22(1), 15-33. https://doi.org/10.1080/13639080802709620

Vähäsantanen, K., Saarinen, J., & Eteläpelto, A. (2009). Between school and working life: Vocational teachers’ agency in boundary-crossing settings. International Journal of Educational Research, 48(6), 395-404. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2010.04.003

Vähäsantanen, K., & Billett, S. (2008). Negotiating professional identity: Vocational teachers’ personal strategies in a reform context. In S. Billett, C. Harteis, & A. Eteläpelto (Eds.), Emerging perspectives of workplace learning (pp. 35-49). Sense Publishers. https://doi.org/10.1163/9789087906450_004 Open Access

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Eteläpelto, A., Rasku-Puttonen, H., & Littleton, K. (2008). Teachers' Professional Identity Negotiations in Two Different Work Organisations. Vocations and Learning: Studies in Vocational and Professional Education, 1(2), 131-148. https://doi.org/10.1007/s12186-008-9008-z Open Access

Virtanen, A., & Vähäsantanen, K. (2007). Kongressimatkalla Hollannissa. Kasvatus, 38(1), 82-84.

Vähäsantanen, K. (2007). Ammatillisen opettajan ammatti-identiteetti muutoksessa. In A. Eteläpelto, K. Collin, & J. Saarinen (Eds.), Työ, identiteetti ja oppiminen (pp. 156-176). WSOY.

Eteläpelto, A., & Vähäsantanen, K. (2006). Ammatillinen identiteetti persoonallisena ja sosiaalisena konstruktiona. In A. Eteläpelto (Ed.), Aikuiskasvatuksen vuosikirja (pp. 26-49). Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.